LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.0

Help for ISOJAC Archives


ISOJAC Archives

ISOJAC Archives


[email protected]


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Monospaced Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

ISOJAC Home

ISOJAC Home

ISOJAC  March 2006

ISOJAC March 2006

Subject:

Re: ISO 639 proposal - Silesian - discussion

From:

Christian Galinski <[log in to unmask]>

Reply-To:

[log in to unmask]

Date:

Tue, 28 Mar 2006 16:19:35 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (382 lines)

Unless we are not speaking about the same dialect, I wonder how Upper
Silesian can be a dialect of Polish.
I am born Upper Silesian (German refugee after the war) and - although I
do not speak the dialect (which uses a number of Polish words - but
things may have changed ober the last 60 years...) - I always considered
it a dialect of German.
However, it may be that the Upper Silesian spoken by the German-origin
people is different from the Upper Silesian spoken by the Polish-origin
people there...
In any case it is a strong dialect!
Regards
Christian


-----Original Message-----
From: ISO 639 Joint Advisory Committee [mailto:[log in to unmask]] On Behalf
Of Milicent K Wewerka
Sent: Dienstag, 28. März 2006 16:11
To: [log in to unmask]
Subject: Re: ISO 639 proposal - Silesian - discussion


Since the requester specifies that his language is spoken in Upper
Silesia, how could it be the same as "sli" Lower Silesian?

Milicent Wewerka, Library of Congress

>>> [log in to unmask] 03/24/06 11:27 AM >>>
Dear JAC members,
 
We need to process the proposal below.
 
Ethnologue and ISO 639-3 has "sli" = Lower Silesian, with the additional
info: "Different from Upper Silesian, a dialect of Polish".
 
The Linguasphere Registry probably indends this item under 53-AAA-cck
under Polish or 53-AAA-dam under Czech.
 
If indeed the intended item is "sli", the question would be to move it
from 639-3 to 639-2. No alpha-2 identifier is proposed.
 
Discussion please (until 14 April).
 
Best regards,
Håvard
 
******* ORIGINAL SUBMISSION ******
This data was submitted on: Monday, March 21, 2005 at 14:34:42

lang_in_eng = silesian

lang_in_fre = silesien

ref_where_found_1 = the language is in use at the area of Upper
Silesia(= Poland,Czech Republic) and at the German area

lang_in_vern = &#347;l&#367;nsko godka [&#347; = s with accute; &#367;
= u with ring above (?)]

ref_where_found_2 = Biblioteka &#346;l&#261;ska, Poland Katowice pl.
Rady= Europy 1

trans_lit =

evidence = Chose publications in silesian

1.=09Anegdoty, humoreski i &#380;arty ludu &#347;l&#261;skiego /
gathered, = selection performed and elaborated, Aleksander Widera;
[ilustrations Ireneu= sz Botor]. =96 Katowice : &#346;l&#261;ski
Instytut Naukowy, 1983. =96 273,= [3] pages : ilustrations colored ; 21
cm. =96 (Silesiana)

2.=09Boju, boju bojka : wyb=F3r ba&#347;ni &#347;l&#261;skich /
gathered, e= laborated and preface provided Dionizjusz Czubala, Marianna
Czubalina, Alek= sander Wilko&#324; ; [ilustrations Ewa Szwarc]. =96
Katowice : &#346;l&#261= ;ski Instytut Naukowy, 1987. =96 376 pages:
ilustrations (inclusive colored) ; 21 cm. =96 (Silesiana)

3.=09Buczy&#324;ski Jerzy Bojdy &#347;l=F3nskie / Jerzy Buczy&#324;ski.
=96= [Zabrze] : Ruch Autonomii &#346;l&#261;ska ; Narodowa Oficyna
&#346;l&#261= ;ska, 2004. =96 162, [2] pages ; 21 cm

4.=09Bugla Wiktor, Pod zajlbanom : wiersze gwarowe / Wiktor Bugla ;
draws K= azimiera Drewniok]. =96 Racib=F3rz : PPHU
[Przedsi&#281;biorstwo Produkcyjn= o-Handlowo-Us&#322;ugowe]
=84Baretex=94, 2001. =96 52 pages, ilustrations; =23 cm

5.=09Ca&#322;ek Szczepan, Gwara g=F3rno&#347;l&#261;ska / elaborated
Szczep= an Ca&#322;ek. =96 Krak=F3w : ASSiMiL Polska, cop. 2002. =96 95
pages: ilus= trations; 15 cm. =96 (J&#281;zyki Obce w Podr=F3&#380;y)

6.=09Dzier&#380;awa Bogdan, Z biegiem Rudy : opowiostki i beranie po
&#347;= l&#261;sku / Bogdan Dzier&#380;awa. =96 Chorz=F3w :
=84Itatis=94, 2002. =96=219 pages: ilustrations; 22 cm

7.=09Koszyk Szymon, Pogwarki opolskie : weso&#322;e goudki i statecne
&#322= ;osprouwki jakotez r=F3ztomajte &#347;piywki ze str=F3n
&#322;odrza&#324;sk= ich / elaborationSzymon Koszyk. =96 Katowice :
&#346;l&#261;sk, 1959. =96 1= 51, [1] pages: ilustrations, errata. ; 25
cm. =96 (Biblioteczka Okr&#281;gu= Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w
Opolu; volume 1)

8.=09Koszyk Szymon, Wyzwiska, przezwiska i dosadne wyra&#380;enia Opolan
/ = Szymon Koszyk. =96 Opole ; [brak wydawcy], 1956. =96 pages107-119,
[1] ; 21= cm, ilustrations from Kwartalnika Opolskiego nr 1(5) z 1956 r.

9.=09Lelonek Maria, Klachula Cila / Maria Lelonek ; ilustrations
Kazimiera = Drewniok. =96 Chorz=F3w : =84Itatis=94, 2000. =96 151, [3]
pages: ilustrati= ons 21 cm

10.=09Ligo&#324; Stanis&#322;aw, Bery i bojki &#347;l&#261;skie / Karlik
z ==84Kocyndra=94 [nickname]. =96 Katowice : Sk&#322;ad G&#322;=F3wny
Ksi&#281= ;garnia i Drukarnia Katolicka, Sp=F3&#322;ka Akc., 1931. =96 2
tom volume; =20 cm volume1. =96 219, [1] pages, [1] board volume 2. =96
223 pages

11.=09Ligo&#324; Stanis&#322;aw, Jako praca tako p&#322;aca :
(inscenizacja= warzywnicza z &#347;l&#261;skiego ogr=F3dka) / gathered
Stanis&#322;aw Lig= o&#324; after pattern J. Banachowej. =96 Katowice :
&#346;l&#261;ska Izba R= olnicza, 1935. =96 20 pages 20 cm

12.=09Lysko Alojzy, Bo&#380;e strony : rozprowki i wspominki spod
Pszczyny = / Alojzy Lysko; [ilustrations J=F3zef K&#322;yk]. =96
Bojszowy : author pub= lisher,2003. =96 145, [1] pages: ilustrations 29
c

13.=09Lysko Alojzy, Duchy i duszki Bojszowskie : opowie&#347;ci ludowe z
G= =F3rnego &#346;l&#261;ska / Alojzy Lysko; [ilustrations Roman Nyga].
=96 Bo= jszowy : Stowarzyszenie Mi&#322;o&#347;nik=F3w Ziemi Rodzinnej
=84Korzyniec==94: Urz&#261;d Gminy, 1992. =96 167 pages, [12] pages,
colored boards : il= ustrations; 29 cm

14.=09Lysko Alojzy, Klechdy pszczy&#324;skie / Alojzy Lysko ;
ilustrations.= Ireneusz i Sonia Botorowie. =96 &#321;aziska G=F3rne :
Elektrownia &#321;a= ziska. Fundacja Pracownicza =84Pro-Eko=94, 1997.
=96 114, [2] pages: ilustrations;29 cm

15.=09&#321;abo&#324;ska El&#380;bieta, &#346;l=F3nskie parszczynie /
El&#3= 80;bieta &#321;abo&#324;ska. =96 Chorz=F3w : =84Itatis=94, 2001.
=96 143 pages: ilustracje ilustrations; 21 cm

16.=09Majowski Jan, Godki Hanika / Jan Majowski. =96 Miko&#322;=F3w :
=84To= lek=94, 2002. =96 84 pages[3] pages: ilustrations; 21 cm

17.=09Myszy&#324;ska Anna, &#346;l&#261;skie rozprawianie / Anna
Myszy&#324= ;ska. =96 Bia&#322;a Prudnicka : Bialskie Towarzystwo
Kulturalno-O&#347;wia= towe ; [Prudnicki O&#347;rodek Kultury, 1999].
=96 198, [1] pages, [4] page= s board : colored ilustrations; 24 cm

18.=09Olesch Reinhold, Der Wortschatz der polnischen Mundart von Sankt
Anna= berg / Reinhold Olesch. =96 Berlin : Osteuropa-Institut. =96 24
cm. - (Vero= ffentlichungen der Abteilung f=FCr Slavische Sprachen und
Literaturen des O= steuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der Freien
Universitat Berlin ; =17) volume 1. =96 1958. =96 [8], XLVIII, 430 pages
volume 2. =96 1959. -=[6], 248, [1] pages

19.=09Paciok Rudolf, Fyrcok za briftryjgra czyli Cz&#281;&#347;&#263; I
(re=edition) i cz&#281;&#347;&#263; V (continuation) / Rudolf Paciok.
=96 &#379=;ory : Miejski O&#347;rodek Kultury, cop. 1998. =96 373 pages;
21 cm cover=92s title : Fyrcok za briftryjgra part1 i part5

20.=09Paciok Rudolf, Fyrcok / Rudolf Paciok. Cz&#281;&#347;&#263; 2. =96
&#= 379;ory : Miejski O&#347;rodek Kultury, cop. 1994. =96 [4], 187
pages: ilus= trations; 20 cm

21.=09Paciok Rudolf, Giskana od Fyrcoka (Fyrcok cz&#281;&#347;&#263; III
i =IV) / Rudolf Paciok. =96 &#379;ory : Miejski O&#347;rodek Kultury,
cop. 199= 6. =96 248 pages: ilustrations; 20 cm

22.=09Paciok Rudolf, Pofyrcokowe skojarzynio czyli Fyrcok
cz&#281;&#347;&#2= 63; 6 / Rudolf Paciok. =96 Chorz=F3w : =84Itatis=94,
2001. =96 284 pages: i= lustrations; 21 cm

23.=09Piegza Karol, S&#281;kaci ludzie / Karol Piegza. =96 Ostrawa :
Wydawn= ictwo Okr&#281;gowe, 1960. =96 109, [3] pages; 21 cm

24.=09Piegza Karol, Tam pod Kozubow&#261; : jab&#322;onkowskie
opowie&#347;= ci ludowe / Karol Piegza ; [introduction, epilogue,
glossary and vocabular= yDaniela Kad&#322;ubca}. =96 Ostrava : Profil,
1975. =96 134, [5] pages: il= ustrations; 21 cm

25.=09Probosz Jerzy, Wesele g=F3rali istebnia&#324;skich : widowisko
region= alne w czterech ods&#322;onach / Jerzy Probosz ;
[ilustrationsJan Wa&#322;a= ch]. =96 Cieszyn : Towarzystwo
Mi&#322;o&#347;nik=F3w Regionu Istebnej, Jaw= orzynki, Koniakowa :
=84Interfon=94, [1999]. =96 56 pages; ilustrations;21 = cm

26.=09Roztomili ludeczkowie ... : collection of stories rewarded in I
Competition of Knowledge of the Dialect at &#346;l&#261;sk
Cieszy&#324;ski/ [r=edactor Maria Broda et al.]. =96 Skocz=F3w :
Towarzystwo Mi&#322;o&#347;nik= =F3w Skoczowa, 1998. =96 32 pages:
ilustrations;21 cm

27.=09Roztomili ludeczkowie ... : collection of stories rewarded in I I
Competition of Knowledge of the Dialect at &#346;l&#261;sk
Cieszy&#324;ski /=[redaction J=F3zef Drabina, Witold Ko&#380;do&#324;,
Robert Orawski]. =96 = Skocz=F3w : Towarzystwo Mi&#322;o&#347;nik=F3w
Skoczowa, 1999. =96 40 pages=: ilustrations;21 cm

28.=09Roztomili ludeczkowie ... : collection of stories rewarded in III
Competition of Knowledge of the Dialect at &#346;l&#261;sk
Cieszy&#324;ski /=[redaction Maria Broda et al.]. =96 Skocz=F3w:
Towarzystwo Mi&#322;o&#347;= nik=F3w Skoczowa, 2001. =96 40 pages:
ilustrations; 21 cm

29.=09Rucki Jerzy, By uchroni&#263; od zapomnienia : zbi=F3r
wspomnie&#324;= z m&#322;odo&#347;ci w gwarze zak&#261;tka
istebnia&#324;skiego / Jerzy Ru= dzki. =96 [Cieszyn] : Macierz Ziemi
Cieszy&#324;skiej, [1998]. =96 218, [2]=pages: ilustrations ;24 cm

30.=09Rucki Jerzy, Rymy znad Czadeczki / Jerzy Rucki ; selection and
prefac= e Edmund Rosner. =96 Cieszyn : Macierz Ziemi Cieszynskiej, 1985.
=96 31 pages;17 cm

31.=09Steuer Feliks, Ostatni gwoj&#378;d&#378;aurz / F. Res [nickname,
name= of athor Feliks Steuer]. =96 Katowice : [lack of publisher], 1935
(Katowic= e : Ksi&#281;garnia i Drukarnia Katolicka). =96 16 pages
pages; 20 cm

32.=09Steuer Feliks, Z naszej &#378;ymjy &#347;lunskej / F. Res
[nickname].==96 Katowice : [lack of publisher], 1935 (Katowice :
Drukarnia Katolicka).==96 [2], 19 pages; 20 cm

33.=09Strza&#322;ka Brunon, Godki i bojki &#347;l&#261;skie / Brunon
Strza&= #322;ka ; Opolskie Towarzystwo Kulturalno-O&#347;wiatowe. =96
Opole : Insty= tut &#346;l&#261;ski, 1976. =96 245, [3] pages: errata ;
21 cm

34.=09&#346;mie&#322;owski Kazimierz, Kleklimanki ; opowie&#347;ci
ludowe z= e &#346;l&#261;ska Opolskiego / Kazimierz &#346;mie&#322;owski
; Instytut &= #346;l&#261;ski w Opolu. =96 Katowice :
&#346;l&#261;sk=94, 1967. =96 123, = [1] pages; 29 cm

35.=09Wadas J=F3zef, &#346;lonskie fanzolynie Furgo&#322;a / J=F3zef
Wadas.==96 Che&#322;m &#346;l&#261;ski : Towarzystwo
Mi&#322;o&#347;nik=F3w Ziemi= Pszczy&#324;skiej, 2004. =96 98 pages, [4]
colored boards ; 21 cm

36.=09Wadas J=F3zef, W cha&#322;upie u Szyml=F3w czyli Che&#322;mskie
fulan= ie Furgo&#322;a / J=F3zef Wadas. =96 [Katowice] : =84Kopi=94,
2000. =96 167= pages; 20 cm

37.=09Wawrosz Adam, Na &#347;&#263;miywku /Adam Wawrosz. =96 Czeski
Cieszyn=: SLA [Sekcja Literacko-Artystyczna], 1959. =96 105, [3] pages;
20 cm

38.=09Wawrosz Adam, Z naszej nolepy / Adam Wawrosz. =96 Ostrawa :
Profil, 1= 970. =96 108, [1] pages; 20 cm

39.=09Zbi=F3r piosnk=F3w ludowych na G=F3rnym &#346;l&#261;sku z
kolekcji R= ozalii Morciszek / elaborated and preface provided Bernard
Szczech ; Bractw= o My&#347;li Bratniej Zwi&#261;zku
G=F3rno&#347;l&#261;skiego. =96 Katowice=: Agencja Wydawnicza
&#321;ukasz Szczech, 2001. =96 27 pages 15 cm

40.=09Zoga&#322;a Ludwik, Wspominki niypoprawnego malkontynta / Ludwik
Zoga= &#322;a. =96 Wyd. 2 (corrected and supplemented). =96 Hajduki
Wielkie : Lud= wik Zoga&#322;a, 2001. =96 84 pages: ilustrations; 21 cm

Chose items with notes

41.=09Dygacz Adolf, Pie&#347;ni ludowe &#346;l&#261;ska Opolskiego /
choose= and elaborated Adolf Dygacz, J=F3zef Lig&#281;za. =96 Krak=F3w :
Polskie W= ydawnictwo Muzyczne, 1954. =96 157, [2] pages: ilustrations,
notes ; 24 cm

42.=09Dygacz Adolf, Pie&#347;ni ludowe miasta Katowic :
&#378;r=F3d&#322;a = i dokumentacja : [melodies and text] / Adolf
Dygacz. =96 Katowice : Katowic= kie Towarzystwo
Spo&#322;eczno-Kulturalne, 1987. =96 511, [1] pages, [24] p= ages boards
(mainly colored): notes, ilustrations ; 25 cm

43.=09Kobiela Ludwik, Gorej&#261;cy skarb : widowisko &#347;l&#261;skie
w p= i&#281;ciu obrazach ze &#347;piewami i ta&#324;cami / Ludwik
Kobiela ; musi= c elaboration of Jana Ryka&#322;y. =96 Katowice :
&#346;l&#261;ski Zwi&#261= ;zek Teatr=F3w Ludowych, 1938. =96 148 pages;
19 cm. =96 (Biblioteka Scenic= zna &#346;l&#261;skiego Zwi&#261;zku
Teatr=F3w ludowych ; 1)

44.=09Ligo&#324; Stanis&#322;aw, Wesele na G=F3rnym &#346;l&#261;sku :
wido= wisko ludowe w 4 obrazach, 5 ods&#322;onach ze &#347;piewami i
ta&#324;cami= / Stanis&#322;aw Ligo&#324; ; elaborated commonly with Al.
Kubiczki i Bole= s&#322;awa Wallek-Walewskiego. =96 Katowice :
impression of Sekcji Teatr= =F3w Ludowych Towarzystwa Przyjaci=F3&#322;
Teatru Polskiego, 1934. =96 110= , [2] pages, [9] colored boards :
notes, ilustrations, (inclusive colored) = ; 24 cm

45.=09Lutos&#322;awski Witold, Tryptyk &#347;l&#261;ski na sopran i
orkiest= r&#281; symfoniczn&#261; : notes / Witold Lutos&#322;awski;
folk text. =96 = Krak=F3w : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1953. =96 51
pages; 32 cm

46.=09Makula Marian, =84Pomsta=94 : libretto of musicall in silesian
dialec= t, four acts inspired by =84Zemsty=94 Aleksandra Fredry music
Katarzyna Gae= rtner / Marian Makula. =96 Ruda &#346;l&#261;ska :
=84Libellus=94, 1998. ==96 97 pages: notes, portraits ; 21 cm

47.=09Makula Marian, =84Zolyty=94 : libretto of musical in silesian
dialect= inspired by =84O&#380;enku Miko&#322;aja Gogola : phonetic
spelling/ wrote= Marian Makula ; music Grzegorz Spyra ; rys. Marek
Pola&#324;ski. =96 Chorz= =F3w : =84Itatis=94, 2001. =96 103 pages:
ilustrations, notes ; 21 cm

48.=09Pa&#324;czyk =96Pozdziej Maria, Po&#347;piewomy po naszymu :
wsp=F3&#= 322;czesny &#347;piewnik &#347;l&#261;ski / Maria
Pa&#324;czyk-Pozdziej; Wo= jew=F3dzka Biblioteka Publiczna w Katowicach.
=96 Katowice : WBP. =96 36 pages: notes, 1 portrait; 21 cm ; author of
music: Grzegorz Spyra

Chose musical publications

49.=09Bayer=92y =96 Splecione r&#281;ce =96 Katowice : =84Kamerton=94,
1999= =2E =96 1 sound tape =96 includes ; 1. Splecione r&#281;ce. 2.
Nasze &#380;= ycie. 3. S&#322;odko &#380;oneczka. 4. Ulica Jod&#322;owa.
5. Nasz brzd&#26= 1;c. 6. Kawaler. 7. Frelka z Bawarii. 8. Nienormalna.
9. balanga. 10. Stary= zygor. 11. Och Basiu ! 12. Ola, Ola, la / texts
B. Szula ; music Andrzej S= ka&#378;nik ; vocal B. Szula, A.
Ska&#378;nik, K. Myalski

50.=09V [ pi&#261;ty] przegl&#261;d piosenki dzieci&#281;cej
=84&#346;l&#26= 1;skie &#347;piewanie=941998 =96 Piekary
&#346;l&#261;skie, Silver -Ton, 19= 98. =96 1 sound tape =96 includes 11
folk songs perfomed by prize winners

51.=09Przysieczanki - Katowice : =84Wydawnictwo Muzyczne =84Accord=94,
2000= =2E =96 1 sound tape =96 includes: 1. Przed sieniom. 2. Drei
weisse Birken.= 3. &#379;yto z&#322;ote. 4. Z g=F3ry jed&#378;. 5. Ma
mi&#322;a =96 my&#34= 7;liwy. 6. Kawaliry. 7. Du, du. 8. Wilko&#322;ak.
9. Hilda i Hans. 10. Karl= us. 11. Na przysieckim stawie. 12. Kiecki
wecki. 12. Das F=F6rsterhaus. 14.= Opolskie dzio&#322;chy / folk texts
and music; vocal =96 group

52.=09Szlagiery =84Go&#347;ci&#324;ca &#346;l&#261;skiego=94 =96 Bytom :
Pr= omus, 1997. =96 1 sound tape =96 includes: 1. Duszko ma / lirycs and
musicM= arceli Trojan; vocal Lucjan Czerny. 2. Moplik / lirycs Krzysztof
Hanke; mu= sic Grzegorz Spyra; vocal Kabaret =84Rak=94. 3.
Najwa&#380;niejsze jest ko= chanie / lirycs Maria Pa&#324;czyk; music
Grzegorz Spyra; sings the group = =84Antyki=94. 4. Piwko, piweczko /
Miros&#322;aw J&#281;drowski; vocal =84= Murckowskie Gwarki=94. 5.
Kochany &#346;l&#261;sk / lirycs Miros&#322;aw Sz= o&#322;tysek ; music
Andrzej Ska&#378;nik; vocal =84Duo Trapery=94. 6. Dyc= homy, dychomy /
folk text and music,; vocal Duet Akordeonwy =84Dwa=94. 7. = Lyj te piwo
/ lirycs Marian Makula; music Grzegorz Spyra; vocal Kabaret = =84Rak=94.
8. Po&#347;piywejcie czasem w doma / lirycs Andrzej Pot&#281;pa;= music
Grzygorz Spyra; sings the group =84Antyki=94 9. Tandym to jest ko&#3=
22;o / text and music Miros&#322;aw J&#281;drowski; vocal =84Murckowskie
G= warki=94. 10. Bolu&#347; i Bogu&#347; / lirycs Gerard Berkop;!music
Andrzej Ska&#378;nik; vocal =84Duo Trapery=94. 11 Niedzieliczka / = folk
text and music,vocal Duet Akordeonowy =84Dwa=94. 12. &#346;l&#261;sko =
biesiada / folk text and music,vocal: Romu&#347; Piwny

53.=09Wr=F3&#263; do &#347;l&#261;skiej ziemi =96 [Katowice] :
=84Kamerton= =94, 1999. =96 1 sound tape includes:: 1. Emerytalne
hopsa-sa. 2. Kochano n= aszo o&#322;ma.3. Opolskie dzio&#322;szki. 4.
Nie wstydza si&#281; uczu&#26= 3;. 5. Acik w NATO. 6. Wszystko przez tyn
BraX. 7. Hajducko polka. 8. Pieni= ondze szczyn&#347;cia nie dajom. 9.
M=F3j somsiod. 10. Ida do chaty. 11. Wr= =F3c do &#347;l&#261;skiej
ziemi. 12. Hej, moja ziemio / texts Miros&#322;a= w J&#281;drowski ;
music and arrangement Miros&#322;aw J&#281;drowski i Ste= fan Rylko ;
vocal : Bo&#380;ena J&#281;drowska, Miros&#322;aw J&#281;drowsk= i,
Jolanta Krawczyk, Justyna Wiechoczek, Gra&#380;yna Poloczek

addinfo = 50 000 people declared using of the language during census at
the polish area in 2002.. Official status: result of the Census 2002.
Estimated number of speakers is about 4 milion people. Language is in
use in culture living, shows, songs, poems, theatre, books, radio (20%
on the air of Radio Piekary - Piekary Radio Station) the press,
commonly, in everyday using, in social living

request_addition = ISO 639-2 only

2_code_suggestion =

3_code_suggestion = sil

submit_name = Zwi&#261;zek Ludno&#347;ci Narodowo&#347;ci
&#346;l&#261;skiej Union of People of Silesian Nationality

submit_email = [log in to unmask]; [log in to unmask]

submit_status = The organisation of Silesian National Minority

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

April 2021
January 2021
November 2020
June 2020
May 2019
February 2019
September 2018
April 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
May 2016
April 2016
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
May 2013
April 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000

ATOM RSS1 RSS2LISTSERV.LOC.GOV

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager