Print

Print


Hei Håvard!

Jeg ble spurt av Rebecca om jeg ville lage en web-side
for 639-1 analogt til hennes 639-2 side. Jeg vet ikke om
det faktisk er det du har gjort, eller om du synes jeg
ska gjøre det. Jeg vil gerne gjøre det.

Jeg sade til henne at det var opp til DIN som MA om
de kanske skulle gjøre det sjølv. Men kanske er det ju
bare RAC som kommer med nye koder, så det ville være greit om
vi bare sjølv kunne administrere det.


En annen ting: hva gjør vi med SILs problem med de norske
kodene i 639-2 - han sade at de var i konflikt med SILs koder.
Jeg vil foreslå at vi får det avklaret, vi kan ikke leve med
denne usikkerheten om beslutninger. Og at den beslutning
vi har taet i Washington må stå ved makt.

Keld