Print

Print


Tar éis dhá bhliain déag i sean-árasán lárchathrach a raibh siorrach
i gcónaí isteach ann, táim bogtha amach go teach breá deas ciúin
thuaidh i gCill Fhionntain, Baile Átha Cliath 13, idir Muir Éireann
agus Cuan Átha Cliath.
(Léarscáil ar fáil!) Níor athraigh uimhir an ghutháin phóca agam, ach
tá gnáthghuthán nua ann. Gabhaigí mo leithscéal as na
teachtaireachtaí dúbláilte dosheachainte. Seoladh nua thíos anseo.

After twelve years in a draughty old flat in the city centre, I've
moved north to a lovely quiet house in Sutton, Dublin 13, between the
Irish Sea and Dublin Bay. (Map available!) My mobile number is
unchanged, but there is a new land line. Apologies for the
unavoidable duplicate messages. New address below.
--
Michael Everson * * Everson Typography *  * http://www.evertype.com
48B Gleann na Carraige; Cill Fhionntain; Baile Átha Cliath 13; Éire
Telephone +353 86 807 9169 * * Fax +353 1 832 2189 (by arrangement)