Print

Print
Dear all,
I didn't find any Valencian-to-Catalan nor Catalan-to-Valencian dictionnaires
but there exist plenty of Valencian-to-Castilian (Spanish)
and vice-versa dictionnaries.
Below I have listed somme of them.
From the juridical point of view, the Spanish legislation gives the Valencian
the statute of an official language through the  "Law of Use and
Teaching of the Valencian  (1983).
http://www.gva.es/sdg/legislacion/valenciano/Llei%20dus%20i%20ensenyament%20del%20valencia.htm
The law states that "The two official languages of the Autonomous Community are
the Valencian and the Castilian". The law  doesn't mention
 the Catalan, whatsoever.
Lots of information sources reveal the problematic caracter of the statute of
the Valencian versus Catalan. I have attached here
 the url of some relevant information contained in the database AGORA
(specialised on the teaching in Europe)
http://agora.ya.com/arawebmix/report02.html

best regards
Anila

List of dictionnaires :
Ramos Folqués, Alejandro
Vocabulari valencià-castellà / [por] Alejandro Ramos Falqués. -- Alicante :
Diputación Provincial, Instituto de Estudios Alicantinos,
1979. -- 213 p., 2 h. ; 22 cm. -- (Publicaciones del Instituto de Estudios
Alicantinos: Serie I ; 47)
-- ISBN 84-00-04392-8

Vocabulari : valencià-castellà, castellà-valencià / han coordinat Joaquim Torán
i Navarro, Gaspar Lacasaña i Cortés, Andreni Roselló
i Femenia ; dibuix, Ricart García i Moya. -- Valencia : Entitat Cultural Grup
d'Acció Valencianista, 1983. -- 923 p. ; 21 cm
DL V 2922-1983. -- ISBN 84-85872-05-3

Pérez i Marco, Albert
Vocabulari valencià de ceràmica / Albert Pérez i Marco. -- Paterna : Oficina
Municipal de l'Us del Valencià, D.L. 1995. -- 79 p. ; 21 cm
DL V 151-1995

Llisó Genovés, Francisco
Autentic vocabulari valencià = Auténtico vocabulario valenciano / Francesc Lliso
 i Genovés. -- [Mislata, Valencia (Maestro Palau, II)] : F. Lliso, 1985-<1986>.
-- v. <1-2> ; 15 cm
Tít. tomado de la cub.
DL V 1924-1985. -- ISBN 84-398-5091-3

Fullana Mira, Lluís
Vocabulari valencià-castellà, castellano-valenciano / Fullana, E. Miedes. --
Valencia : Asval, D.L. 1985. -- XIV, 823, XV p. ; 24 cm
DL V. 136-1985. -- ISBN 84-86403-00-6

Ferrer Pastor, Francesc (1918-2000)
Vocabulari valenciá-castellá / [per] Francesc Ferrer Pastor. -- Torrent
(Valencia) : Caixa d'Estalvis, 1977. -- 573 p., 1 h. ; 14 cm
DL V 3257-1977. -- ISBN 84-500-2309-2


Cortès, Fermí (1923-1988)
Vocabulari valencià del conreu, molinatge i comerç de l'arròs / Fermí Cortés i
Lluís Granell. -- Ed. facs. -- [Sueca (Valencia)] :
Ajuntament de Sueca, Regidoria de Centres Documentals i Publicacions, 2000. --
33 p. ; 24 cm
Reprod. facs. de la ed. de:. [Valencia] : Institución Alfonso el Magnánimo,
Diputación Provincial de Valencia, 1952 Separata
 de: Revista Valenciana de Filología, tirada aparte del tomo II, fascículo 1°
DL V 2928-2000

Breu vocabulari valencià-castellà, castellà-valencià de termes més habituals en
el comerç tèxtil. -- Valencia : Direcció General
 de Política Lingüística, D.L. 1991. -- 16, 16 p. ; 24 cm
Portadas y textos contrapuestos
DL V 3597-1991


Michael Everson <[log in to unmask]> le 15/03/2003 20:42:12

Veuillez répondre à ISO 639 Joint Advisory Committee <[log in to unmask]>

Pour :    [log in to unmask]
cc :   (ccc : Anila ANGJELI/750/DIA/BnF)
Objet :   Re: AW: A question about a language (fwd)