Print

Print


Unless we are not speaking about the same dialect, I wonder how Upper
Silesian can be a dialect of Polish. 
I am born Upper Silesian (German refugee after the war) and - although I
do not speak the dialect (which uses a number of Polish words - but
things may have changed ober the last 60 years...) - I always considered
it a dialect of German. 
However, it may be that the Upper Silesian spoken by the German-origin
people is different from the Upper Silesian spoken by the Polish-origin
people there...
In any case it is a strong dialect!
Regards
Christian


-----Original Message-----
From: ISO 639 Joint Advisory Committee [mailto:[log in to unmask]] On Behalf
Of Milicent K Wewerka
Sent: Dienstag, 28. März 2006 16:11
To: [log in to unmask]
Subject: Re: ISO 639 proposal - Silesian - discussion


Since the requester specifies that his language is spoken in Upper
Silesia, how could it be the same as "sli" Lower Silesian?

Milicent Wewerka, Library of Congress

>>> [log in to unmask] 03/24/06 11:27 AM >>>
Dear JAC members,
 
We need to process the proposal below.
 
Ethnologue and ISO 639-3 has "sli" = Lower Silesian, with the additional
info: "Different from Upper Silesian, a dialect of Polish".
 
The Linguasphere Registry probably indends this item under 53-AAA-cck
under Polish or 53-AAA-dam under Czech.
 
If indeed the intended item is "sli", the question would be to move it
from 639-3 to 639-2. No alpha-2 identifier is proposed.
 
Discussion please (until 14 April).
 
Best regards,
Håvard
 
******* ORIGINAL SUBMISSION ******
This data was submitted on: Monday, March 21, 2005 at 14:34:42

lang_in_eng = silesian

lang_in_fre = silesien

ref_where_found_1 = the language is in use at the area of Upper
Silesia(= Poland,Czech Republic) and at the German area 

lang_in_vern = ślůnsko godka  [ś = s with accute; ů
= u with ring above (?)]

ref_where_found_2 = Biblioteka Śląska, Poland Katowice pl.
Rady= Europy 1 

trans_lit =

evidence = Chose publications in silesian

1.=09Anegdoty, humoreski i żarty ludu śląskiego /
gathered, = selection performed and elaborated, Aleksander Widera;
[ilustrations Ireneu= sz Botor]. =96 Katowice : Śląski
Instytut Naukowy, 1983. =96 273,= [3] pages : ilustrations colored ; 21
cm. =96 (Silesiana) 

2.=09Boju, boju bojka : wyb=F3r baśni śląskich /
gathered, e= laborated and preface provided Dionizjusz Czubala, Marianna
Czubalina, Alek= sander Wilkoń ; [ilustrations Ewa Szwarc]. =96
Katowice : Śl&#261= ;ski Instytut Naukowy, 1987. =96 376 pages:
ilustrations (inclusive colored) ; 21 cm. =96 (Silesiana)

3.=09Buczyński Jerzy Bojdy śl=F3nskie / Jerzy Buczyński.
=96= [Zabrze] : Ruch Autonomii Śląska ; Narodowa Oficyna
Śl&#261= ;ska, 2004. =96 162, [2] pages ; 21 cm 

4.=09Bugla Wiktor, Pod zajlbanom : wiersze gwarowe / Wiktor Bugla ;
draws K= azimiera Drewniok]. =96 Racib=F3rz : PPHU
[Przedsiębiorstwo Produkcyjn= o-Handlowo-Usługowe]
=84Baretex=94, 2001. =96 52 pages, ilustrations; =23 cm

5.=09Całek Szczepan, Gwara g=F3rnośląska / elaborated
Szczep= an Całek. =96 Krak=F3w : ASSiMiL Polska, cop. 2002. =96 95
pages: ilus= trations; 15 cm. =96 (Języki Obce w Podr=F3ży) 

6.=09Dzierżawa Bogdan, Z biegiem Rudy : opowiostki i beranie po
ś= ląsku / Bogdan Dzierżawa. =96 Chorz=F3w :
=84Itatis=94, 2002. =96=219 pages: ilustrations; 22 cm

7.=09Koszyk Szymon, Pogwarki opolskie : wesołe goudki i statecne
&#322= ;osprouwki jakotez r=F3ztomajte śpiywki ze str=F3n
łodrzańsk= ich / elaborationSzymon Koszyk. =96 Katowice :
Śląsk, 1959. =96 1= 51, [1] pages: ilustrations, errata. ; 25
cm. =96 (Biblioteczka Okręgu= Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w
Opolu; volume 1) 

8.=09Koszyk Szymon, Wyzwiska, przezwiska i dosadne wyrażenia Opolan
/ = Szymon Koszyk. =96 Opole ; [brak wydawcy], 1956. =96 pages107-119,
[1] ; 21= cm, ilustrations from Kwartalnika Opolskiego nr 1(5) z 1956 r.

9.=09Lelonek Maria, Klachula Cila / Maria Lelonek ; ilustrations
Kazimiera = Drewniok. =96 Chorz=F3w : =84Itatis=94, 2000. =96 151, [3]
pages: ilustrati= ons 21 cm 

10.=09Ligoń Stanisław, Bery i bojki śląskie / Karlik
z ==84Kocyndra=94 [nickname]. =96 Katowice : Skład Gł=F3wny
Ksi&#281= ;garnia i Drukarnia Katolicka, Sp=F3łka Akc., 1931. =96 2
tom volume; =20 cm volume1. =96 219, [1] pages, [1] board volume 2. =96
223 pages

11.=09Ligoń Stanisław, Jako praca tako płaca :
(inscenizacja= warzywnicza z śląskiego ogr=F3dka) / gathered
Stanisław Lig= oń after pattern J. Banachowej. =96 Katowice :
Śląska Izba R= olnicza, 1935. =96 20 pages 20 cm 

12.=09Lysko Alojzy, Boże strony : rozprowki i wspominki spod
Pszczyny = / Alojzy Lysko; [ilustrations J=F3zef Kłyk]. =96
Bojszowy : author pub= lisher,2003. =96 145, [1] pages: ilustrations 29
c 

13.=09Lysko Alojzy, Duchy i duszki Bojszowskie : opowieści ludowe z
G= =F3rnego Śląska / Alojzy Lysko; [ilustrations Roman Nyga].
=96 Bo= jszowy : Stowarzyszenie Miłośnik=F3w Ziemi Rodzinnej
=84Korzyniec==94: Urząd Gminy, 1992. =96 167 pages, [12] pages,
colored boards : il= ustrations; 29 cm 

14.=09Lysko Alojzy, Klechdy pszczyńskie / Alojzy Lysko ;
ilustrations.= Ireneusz i Sonia Botorowie. =96 Łaziska G=F3rne :
Elektrownia Ła= ziska. Fundacja Pracownicza =84Pro-Eko=94, 1997.
=96 114, [2] pages: ilustrations;29 cm

15.=09Łabońska Elżbieta, Śl=F3nskie parszczynie /
El&#3= 80;bieta Łabońska. =96 Chorz=F3w : =84Itatis=94, 2001.
=96 143 pages: ilustracje ilustrations; 21 cm

16.=09Majowski Jan, Godki Hanika / Jan Majowski. =96 Mikoł=F3w :
=84To= lek=94, 2002. =96 84 pages[3] pages: ilustrations; 21 cm 

17.=09Myszyńska Anna, Śląskie rozprawianie / Anna
Myszy&#324= ;ska. =96 Biała Prudnicka : Bialskie Towarzystwo
Kulturalno-Oświa= towe ; [Prudnicki Ośrodek Kultury, 1999].
=96 198, [1] pages, [4] page= s board : colored ilustrations; 24 cm 

18.=09Olesch Reinhold, Der Wortschatz der polnischen Mundart von Sankt
Anna= berg / Reinhold Olesch. =96 Berlin : Osteuropa-Institut. =96 24
cm. - (Vero= ffentlichungen der Abteilung f=FCr Slavische Sprachen und
Literaturen des O= steuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der Freien
Universitat Berlin ; =17) volume 1. =96 1958. =96 [8], XLVIII, 430 pages
volume 2. =96 1959. -=[6], 248, [1] pages

19.=09Paciok Rudolf, Fyrcok za briftryjgra czyli Część I
(re=edition) i część V (continuation) / Rudolf Paciok.
=96 &#379=;ory : Miejski Ośrodek Kultury, cop. 1998. =96 373 pages;
21 cm cover=92s title : Fyrcok za briftryjgra part1 i part5 

20.=09Paciok Rudolf, Fyrcok / Rudolf Paciok. Część 2. =96
&#= 379;ory : Miejski Ośrodek Kultury, cop. 1994. =96 [4], 187
pages: ilus= trations; 20 cm 

21.=09Paciok Rudolf, Giskana od Fyrcoka (Fyrcok część III
i =IV) / Rudolf Paciok. =96 Żory : Miejski Ośrodek Kultury,
cop. 199= 6. =96 248 pages: ilustrations; 20 cm 

22.=09Paciok Rudolf, Pofyrcokowe skojarzynio czyli Fyrcok
częś&#2= 63; 6 / Rudolf Paciok. =96 Chorz=F3w : =84Itatis=94,
2001. =96 284 pages: i= lustrations; 21 cm 

23.=09Piegza Karol, Sękaci ludzie / Karol Piegza. =96 Ostrawa :
Wydawn= ictwo Okręgowe, 1960. =96 109, [3] pages; 21 cm 

24.=09Piegza Karol, Tam pod Kozubową : jabłonkowskie
opowieś= ci ludowe / Karol Piegza ; [introduction, epilogue,
glossary and vocabular= yDaniela Kadłubca}. =96 Ostrava : Profil,
1975. =96 134, [5] pages: il= ustrations; 21 cm 

25.=09Probosz Jerzy, Wesele g=F3rali istebniańskich : widowisko
region= alne w czterech odsłonach / Jerzy Probosz ;
[ilustrationsJan Wała= ch]. =96 Cieszyn : Towarzystwo
Miłośnik=F3w Regionu Istebnej, Jaw= orzynki, Koniakowa :
=84Interfon=94, [1999]. =96 56 pages; ilustrations;21 = cm 

26.=09Roztomili ludeczkowie ... : collection of stories rewarded in I
Competition of Knowledge of the Dialect at Śląsk
Cieszyński/ [r=edactor Maria Broda et al.]. =96 Skocz=F3w :
Towarzystwo Miłośnik= =F3w Skoczowa, 1998. =96 32 pages:
ilustrations;21 cm 

27.=09Roztomili ludeczkowie ... : collection of stories rewarded in I I
Competition of Knowledge of the Dialect at Śląsk
Cieszyński /=[redaction J=F3zef Drabina, Witold Kożdoń,
Robert Orawski]. =96 = Skocz=F3w : Towarzystwo Miłośnik=F3w
Skoczowa, 1999. =96 40 pages=: ilustrations;21 cm

28.=09Roztomili ludeczkowie ... : collection of stories rewarded in III
Competition of Knowledge of the Dialect at Śląsk
Cieszyński /=[redaction Maria Broda et al.]. =96 Skocz=F3w:
Towarzystwo Miłoś= nik=F3w Skoczowa, 2001. =96 40 pages:
ilustrations; 21 cm 

29.=09Rucki Jerzy, By uchronić od zapomnienia : zbi=F3r
wspomnień= z młodości w gwarze zakątka
istebniańskiego / Jerzy Ru= dzki. =96 [Cieszyn] : Macierz Ziemi
Cieszyńskiej, [1998]. =96 218, [2]=pages: ilustrations ;24 cm

30.=09Rucki Jerzy, Rymy znad Czadeczki / Jerzy Rucki ; selection and
prefac= e Edmund Rosner. =96 Cieszyn : Macierz Ziemi Cieszynskiej, 1985.
=96 31 pages;17 cm

31.=09Steuer Feliks, Ostatni gwojźdźaurz / F. Res [nickname,
name= of athor Feliks Steuer]. =96 Katowice : [lack of publisher], 1935
(Katowic= e : Księgarnia i Drukarnia Katolicka). =96 16 pages
pages; 20 cm 

32.=09Steuer Feliks, Z naszej źymjy ślunskej / F. Res
[nickname].==96 Katowice : [lack of publisher], 1935 (Katowice :
Drukarnia Katolicka).==96 [2], 19 pages; 20 cm

33.=09Strzałka Brunon, Godki i bojki śląskie / Brunon
Strza&= #322;ka ; Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe. =96
Opole : Insty= tut Śląski, 1976. =96 245, [3] pages: errata ;
21 cm 

34.=09Śmiełowski Kazimierz, Kleklimanki ; opowieści
ludowe z= e Śląska Opolskiego / Kazimierz Śmiełowski
; Instytut &= #346;ląski w Opolu. =96 Katowice :
Śląsk=94, 1967. =96 123, = [1] pages; 29 cm 

35.=09Wadas J=F3zef, Ślonskie fanzolynie Furgoła / J=F3zef
Wadas.==96 Chełm Śląski : Towarzystwo
Miłośnik=F3w Ziemi= Pszczyńskiej, 2004. =96 98 pages, [4]
colored boards ; 21 cm 

36.=09Wadas J=F3zef, W chałupie u Szyml=F3w czyli Chełmskie
fulan= ie Furgoła / J=F3zef Wadas. =96 [Katowice] : =84Kopi=94,
2000. =96 167= pages; 20 cm 

37.=09Wawrosz Adam, Na śćmiywku /Adam Wawrosz. =96 Czeski
Cieszyn=: SLA [Sekcja Literacko-Artystyczna], 1959. =96 105, [3] pages;
20 cm 

38.=09Wawrosz Adam, Z naszej nolepy / Adam Wawrosz. =96 Ostrawa :
Profil, 1= 970. =96 108, [1] pages; 20 cm 

39.=09Zbi=F3r piosnk=F3w ludowych na G=F3rnym Śląsku z
kolekcji R= ozalii Morciszek / elaborated and preface provided Bernard
Szczech ; Bractw= o Myśli Bratniej Związku
G=F3rnośląskiego. =96 Katowice=: Agencja Wydawnicza
Łukasz Szczech, 2001. =96 27 pages 15 cm 

40.=09Zogała Ludwik, Wspominki niypoprawnego malkontynta / Ludwik
Zoga= ła. =96 Wyd. 2 (corrected and supplemented). =96 Hajduki
Wielkie : Lud= wik Zogała, 2001. =96 84 pages: ilustrations; 21 cm

Chose items with notes

41.=09Dygacz Adolf, Pieśni ludowe Śląska Opolskiego /
choose= and elaborated Adolf Dygacz, J=F3zef Ligęza. =96 Krak=F3w :
Polskie W= ydawnictwo Muzyczne, 1954. =96 157, [2] pages: ilustrations,
notes ; 24 cm 

42.=09Dygacz Adolf, Pieśni ludowe miasta Katowic :
źr=F3dła = i dokumentacja : [melodies and text] / Adolf
Dygacz. =96 Katowice : Katowic= kie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne, 1987. =96 511, [1] pages, [24] p= ages boards
(mainly colored): notes, ilustrations ; 25 cm 

43.=09Kobiela Ludwik, Gorejący skarb : widowisko śląskie
w p= ięciu obrazach ze śpiewami i tańcami / Ludwik
Kobiela ; musi= c elaboration of Jana Rykały. =96 Katowice :
Śląski Zwi&#261= ;zek Teatr=F3w Ludowych, 1938. =96 148 pages;
19 cm. =96 (Biblioteka Scenic= zna Śląskiego Związku
Teatr=F3w ludowych ; 1) 

44.=09Ligoń Stanisław, Wesele na G=F3rnym Śląsku :
wido= wisko ludowe w 4 obrazach, 5 odsłonach ze śpiewami i
tańcami= / Stanisław Ligoń ; elaborated commonly with Al.
Kubiczki i Bole= sława Wallek-Walewskiego. =96 Katowice :
impression of Sekcji Teatr= =F3w Ludowych Towarzystwa Przyjaci=F3ł
Teatru Polskiego, 1934. =96 110= , [2] pages, [9] colored boards :
notes, ilustrations, (inclusive colored) = ; 24 cm 

45.=09Lutosławski Witold, Tryptyk śląski na sopran i
orkiest= rę symfoniczną : notes / Witold Lutosławski;
folk text. =96 = Krak=F3w : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1953. =96 51
pages; 32 cm 

46.=09Makula Marian, =84Pomsta=94 : libretto of musicall in silesian
dialec= t, four acts inspired by =84Zemsty=94 Aleksandra Fredry music
Katarzyna Gae= rtner / Marian Makula. =96 Ruda Śląska :
=84Libellus=94, 1998. ==96 97 pages: notes, portraits ; 21 cm

47.=09Makula Marian, =84Zolyty=94 : libretto of musical in silesian
dialect= inspired by =84Ożenku Mikołaja Gogola : phonetic
spelling/ wrote= Marian Makula ; music Grzegorz Spyra ; rys. Marek
Polański. =96 Chorz= =F3w : =84Itatis=94, 2001. =96 103 pages:
ilustrations, notes ; 21 cm 

48.=09Pańczyk =96Pozdziej Maria, Pośpiewomy po naszymu :
wsp=F3&#= 322;czesny śpiewnik śląski / Maria
Pańczyk-Pozdziej; Wo= jew=F3dzka Biblioteka Publiczna w Katowicach.
=96 Katowice : WBP. =96 36 pages: notes, 1 portrait; 21 cm ; author of
music: Grzegorz Spyra

Chose musical publications

49.=09Bayer=92y =96 Splecione ręce =96 Katowice : =84Kamerton=94,
1999= =2E =96 1 sound tape =96 includes ; 1. Splecione ręce. 2.
Nasze ż= ycie. 3. Słodko żoneczka. 4. Ulica Jodłowa.
5. Nasz brzd&#26= 1;c. 6. Kawaler. 7. Frelka z Bawarii. 8. Nienormalna.
9. balanga. 10. Stary= zygor. 11. Och Basiu ! 12. Ola, Ola, la / texts
B. Szula ; music Andrzej S= kaźnik ; vocal B. Szula, A.
Skaźnik, K. Myalski 

50.=09V [ piąty] przegląd piosenki dziecięcej
=84Śl&#26= 1;skie śpiewanie=941998 =96 Piekary
Śląskie, Silver -Ton, 19= 98. =96 1 sound tape =96 includes 11
folk songs perfomed by prize winners 

51.=09Przysieczanki - Katowice : =84Wydawnictwo Muzyczne =84Accord=94,
2000= =2E =96 1 sound tape =96 includes: 1. Przed sieniom. 2. Drei
weisse Birken.= 3. Żyto złote. 4. Z g=F3ry jedź. 5. Ma
miła =96 my&#34= 7;liwy. 6. Kawaliry. 7. Du, du. 8. Wilkołak.
9. Hilda i Hans. 10. Karl= us. 11. Na przysieckim stawie. 12. Kiecki
wecki. 12. Das F=F6rsterhaus. 14.= Opolskie dziołchy / folk texts
and music; vocal =96 group 

52.=09Szlagiery =84Gościńca Śląskiego=94 =96 Bytom :
Pr= omus, 1997. =96 1 sound tape =96 includes: 1. Duszko ma / lirycs and
musicM= arceli Trojan; vocal Lucjan Czerny. 2. Moplik / lirycs Krzysztof
Hanke; mu= sic Grzegorz Spyra; vocal Kabaret =84Rak=94. 3.
Najważniejsze jest ko= chanie / lirycs Maria Pańczyk; music
Grzegorz Spyra; sings the group = =84Antyki=94. 4. Piwko, piweczko /
Mirosław Jędrowski; vocal =84= Murckowskie Gwarki=94. 5.
Kochany Śląsk / lirycs Mirosław Sz= ołtysek ; music
Andrzej Skaźnik; vocal =84Duo Trapery=94. 6. Dyc= homy, dychomy /
folk text and music,; vocal Duet Akordeonwy =84Dwa=94. 7. = Lyj te piwo
/ lirycs Marian Makula; music Grzegorz Spyra; vocal Kabaret = =84Rak=94.
8. Pośpiywejcie czasem w doma / lirycs Andrzej Potępa;= music
Grzygorz Spyra; sings the group =84Antyki=94 9. Tandym to jest ko&#3=
22;o / text and music Mirosław Jędrowski; vocal =84Murckowskie
G= warki=94. 10. Boluś i Boguś / lirycs Gerard Berkop;!music
Andrzej Skaźnik; vocal =84Duo Trapery=94. 11 Niedzieliczka / = folk
text and music,vocal Duet Akordeonowy =84Dwa=94. 12. Śląsko =
biesiada / folk text and music,vocal: Romuś Piwny 

53.=09Wr=F3ć do śląskiej ziemi =96 [Katowice] :
=84Kamerton= =94, 1999. =96 1 sound tape includes:: 1. Emerytalne
hopsa-sa. 2. Kochano n= aszo ołma.3. Opolskie dziołszki. 4.
Nie wstydza się uczu&#26= 3;. 5. Acik w NATO. 6. Wszystko przez tyn
BraX. 7. Hajducko polka. 8. Pieni= ondze szczynścia nie dajom. 9.
M=F3j somsiod. 10. Ida do chaty. 11. Wr= =F3c do śląskiej
ziemi. 12. Hej, moja ziemio / texts Mirosła= w Jędrowski ;
music and arrangement Mirosław Jędrowski i Ste= fan Rylko ;
vocal : Bożena Jędrowska, Mirosław Jędrowsk= i,
Jolanta Krawczyk, Justyna Wiechoczek, Grażyna Poloczek

addinfo = 50 000 people declared using of the language during census at
the polish area in 2002.. Official status: result of the Census 2002.
Estimated number of speakers is about 4 milion people. Language is in
use in culture living, shows, songs, poems, theatre, books, radio (20%
on the air of Radio Piekary - Piekary Radio Station) the press,
commonly, in everyday using, in social living 

request_addition = ISO 639-2 only 

2_code_suggestion =

3_code_suggestion = sil 

submit_name = Związek Ludności Narodowości
Śląskiej Union of People of Silesian Nationality 

submit_email = [log in to unmask]; [log in to unmask] 

submit_status = The organisation of Silesian National Minority