Print

Print


For JAC's information: The message below has been sent to the proposers.
 
Håvard
________________________________

From: Håvard Hjulstad 
Sent: Wednesday, March 29, 2006 9:50 AM
To: [log in to unmask]; [log in to unmask]
Subject: FW: ISO 639 proposal - Silesian - discussion


Dear proposers,
 
Below please find a message that has been sent to the ISO 639 Joint Advisory Committee. Committee members would like to have some further information:
 
Please look at the Ethnologue database. The entry http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=sli <http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=sli>  is for "Lower Silesian"; cf  the entry http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=pol <http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=pol>  for "Polish", which lists "Upper Silesian" as a dialect.
 
Which of these items (if any) do you mean? If you are thinking of the entry "Lower Silesian" in Ethnologue, it is already encoded in what will soon be ISO 639-3 with the identifier "sli". We then need to assess whether the item should be moved also to ISO 639-2. On the other hand, if you mean what in Ethnologue is identified as "Upper Silesian, dialect of Polish" we need some further verification as to the basis of encoding this as an individual language (as opposed to a dialect of Polish).
 
Any input would be most welcome.
 
Best regards,
Håvard Hjulstad
(ISO 639 JAC secretary)
 
--------------------
Håvard Hjulstad
mailto:[log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]> 
--------------------
 

________________________________

From: Håvard Hjulstad 
Sent: Friday, March 24, 2006 5:28 PM
To: ISO639 JAC list ([log in to unmask])
Subject: ISO 639 proposal - Silesian - discussion


Dear JAC members,
 
We need to process the proposal below.
 
Ethnologue and ISO 639-3 has "sli" = Lower Silesian, with the additional info: "Different from Upper Silesian, a dialect of Polish".
 
The Linguasphere Registry probably indends this item under 53-AAA-cck under Polish or 53-AAA-dam under Czech.
 
If indeed the intended item is "sli", the question would be to move it from 639-3 to 639-2. No alpha-2 identifier is proposed.
 
Discussion please (until 14 April).
 
Best regards,
Håvard
 
******* ORIGINAL SUBMISSION ******
This data was submitted on: Monday, March 21, 2005 at 14:34:42

lang_in_eng = silesian

lang_in_fre = silesien

ref_where_found_1 = the language is in use at the area of Upper Silesia(= Poland,Czech Republic) and at the German area 

lang_in_vern = &#347;l&#367;nsko godka  [&#347; = s with accute; &#367; = u with ring above (?)]

ref_where_found_2 = Biblioteka &#346;l&#261;ska, Poland Katowice pl. Rady= Europy 1 

trans_lit =

evidence = Chose publications in silesian

1.=09Anegdoty, humoreski i &#380;arty ludu &#347;l&#261;skiego / gathered, = selection performed and elaborated, Aleksander Widera; [ilustrations Ireneu= sz Botor]. =96 Katowice : &#346;l&#261;ski Instytut Naukowy, 1983. =96 273,= [3] pages : ilustrations colored ; 21 cm. =96 (Silesiana) 

2.=09Boju, boju bojka : wyb=F3r ba&#347;ni &#347;l&#261;skich / gathered, e= laborated and preface provided Dionizjusz Czubala, Marianna Czubalina, Alek= sander Wilko&#324; ; [ilustrations Ewa Szwarc]. =96 Katowice : &#346;l&#261= ;ski Instytut Naukowy, 1987. =96 376 pages: ilustrations (inclusive colored) ; 21 cm. =96 (Silesiana)

3.=09Buczy&#324;ski Jerzy Bojdy &#347;l=F3nskie / Jerzy Buczy&#324;ski. =96= [Zabrze] : Ruch Autonomii &#346;l&#261;ska ; Narodowa Oficyna &#346;l&#261= ;ska, 2004. =96 162, [2] pages ; 21 cm 

4.=09Bugla Wiktor, Pod zajlbanom : wiersze gwarowe / Wiktor Bugla ; draws K= azimiera Drewniok]. =96 Racib=F3rz : PPHU [Przedsi&#281;biorstwo Produkcyjn= o-Handlowo-Us&#322;ugowe] =84Baretex=94, 2001. =96 52 pages, ilustrations; =23 cm

5.=09Ca&#322;ek Szczepan, Gwara g=F3rno&#347;l&#261;ska / elaborated Szczep= an Ca&#322;ek. =96 Krak=F3w : ASSiMiL Polska, cop. 2002. =96 95 pages: ilus= trations; 15 cm. =96 (J&#281;zyki Obce w Podr=F3&#380;y) 

6.=09Dzier&#380;awa Bogdan, Z biegiem Rudy : opowiostki i beranie po &#347;= l&#261;sku / Bogdan Dzier&#380;awa. =96 Chorz=F3w : =84Itatis=94, 2002. =96=219 pages: ilustrations; 22 cm

7.=09Koszyk Szymon, Pogwarki opolskie : weso&#322;e goudki i statecne &#322= ;osprouwki jakotez r=F3ztomajte &#347;piywki ze str=F3n &#322;odrza&#324;sk= ich / elaborationSzymon Koszyk. =96 Katowice : &#346;l&#261;sk, 1959. =96 1= 51, [1] pages: ilustrations, errata. ; 25 cm. =96 (Biblioteczka Okr&#281;gu= Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Opolu; volume 1) 

8.=09Koszyk Szymon, Wyzwiska, przezwiska i dosadne wyra&#380;enia Opolan / = Szymon Koszyk. =96 Opole ; [brak wydawcy], 1956. =96 pages107-119, [1] ; 21= cm, ilustrations from Kwartalnika Opolskiego nr 1(5) z 1956 r.

9.=09Lelonek Maria, Klachula Cila / Maria Lelonek ; ilustrations Kazimiera = Drewniok. =96 Chorz=F3w : =84Itatis=94, 2000. =96 151, [3] pages: ilustrati= ons 21 cm 

10.=09Ligo&#324; Stanis&#322;aw, Bery i bojki &#347;l&#261;skie / Karlik z ==84Kocyndra=94 [nickname]. =96 Katowice : Sk&#322;ad G&#322;=F3wny Ksi&#281= ;garnia i Drukarnia Katolicka, Sp=F3&#322;ka Akc., 1931. =96 2 tom volume; =20 cm volume1. =96 219, [1] pages, [1] board volume 2. =96 223 pages

11.=09Ligo&#324; Stanis&#322;aw, Jako praca tako p&#322;aca : (inscenizacja= warzywnicza z &#347;l&#261;skiego ogr=F3dka) / gathered Stanis&#322;aw Lig= o&#324; after pattern J. Banachowej. =96 Katowice : &#346;l&#261;ska Izba R= olnicza, 1935. =96 20 pages 20 cm 

12.=09Lysko Alojzy, Bo&#380;e strony : rozprowki i wspominki spod Pszczyny = / Alojzy Lysko; [ilustrations J=F3zef K&#322;yk]. =96 Bojszowy : author pub= lisher,2003. =96 145, [1] pages: ilustrations 29 c 

13.=09Lysko Alojzy, Duchy i duszki Bojszowskie : opowie&#347;ci ludowe z G= =F3rnego &#346;l&#261;ska / Alojzy Lysko; [ilustrations Roman Nyga]. =96 Bo= jszowy : Stowarzyszenie Mi&#322;o&#347;nik=F3w Ziemi Rodzinnej =84Korzyniec==94: Urz&#261;d Gminy, 1992. =96 167 pages, [12] pages, colored boards : il= ustrations; 29 cm 

14.=09Lysko Alojzy, Klechdy pszczy&#324;skie / Alojzy Lysko ; ilustrations.= Ireneusz i Sonia Botorowie. =96 &#321;aziska G=F3rne : Elektrownia &#321;a= ziska. Fundacja Pracownicza =84Pro-Eko=94, 1997. =96 114, [2] pages: ilustrations;29 cm

15.=09&#321;abo&#324;ska El&#380;bieta, &#346;l=F3nskie parszczynie / El&#3= 80;bieta &#321;abo&#324;ska. =96 Chorz=F3w : =84Itatis=94, 2001. =96 143 pages: ilustracje ilustrations; 21 cm

16.=09Majowski Jan, Godki Hanika / Jan Majowski. =96 Miko&#322;=F3w : =84To= lek=94, 2002. =96 84 pages[3] pages: ilustrations; 21 cm 

17.=09Myszy&#324;ska Anna, &#346;l&#261;skie rozprawianie / Anna Myszy&#324= ;ska. =96 Bia&#322;a Prudnicka : Bialskie Towarzystwo Kulturalno-O&#347;wia= towe ; [Prudnicki O&#347;rodek Kultury, 1999]. =96 198, [1] pages, [4] page= s board : colored ilustrations; 24 cm 

18.=09Olesch Reinhold, Der Wortschatz der polnischen Mundart von Sankt Anna= berg / Reinhold Olesch. =96 Berlin : Osteuropa-Institut. =96 24 cm. - (Vero= ffentlichungen der Abteilung f=FCr Slavische Sprachen und Literaturen des O= steuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der Freien Universitat Berlin ; =17) volume 1. =96 1958. =96 [8], XLVIII, 430 pages volume 2. =96 1959. -=[6], 248, [1] pages

19.=09Paciok Rudolf, Fyrcok za briftryjgra czyli Cz&#281;&#347;&#263; I (re=edition) i cz&#281;&#347;&#263; V (continuation) / Rudolf Paciok. =96 &#379=;ory : Miejski O&#347;rodek Kultury, cop. 1998. =96 373 pages; 21 cm cover=92s title : Fyrcok za briftryjgra part1 i part5 

20.=09Paciok Rudolf, Fyrcok / Rudolf Paciok. Cz&#281;&#347;&#263; 2. =96 &#= 379;ory : Miejski O&#347;rodek Kultury, cop. 1994. =96 [4], 187 pages: ilus= trations; 20 cm 

21.=09Paciok Rudolf, Giskana od Fyrcoka (Fyrcok cz&#281;&#347;&#263; III i =IV) / Rudolf Paciok. =96 &#379;ory : Miejski O&#347;rodek Kultury, cop. 199= 6. =96 248 pages: ilustrations; 20 cm 

22.=09Paciok Rudolf, Pofyrcokowe skojarzynio czyli Fyrcok cz&#281;&#347;&#2= 63; 6 / Rudolf Paciok. =96 Chorz=F3w : =84Itatis=94, 2001. =96 284 pages: i= lustrations; 21 cm 

23.=09Piegza Karol, S&#281;kaci ludzie / Karol Piegza. =96 Ostrawa : Wydawn= ictwo Okr&#281;gowe, 1960. =96 109, [3] pages; 21 cm 

24.=09Piegza Karol, Tam pod Kozubow&#261; : jab&#322;onkowskie opowie&#347;= ci ludowe / Karol Piegza ; [introduction, epilogue, glossary and vocabular= yDaniela Kad&#322;ubca}. =96 Ostrava : Profil, 1975. =96 134, [5] pages: il= ustrations; 21 cm 

25.=09Probosz Jerzy, Wesele g=F3rali istebnia&#324;skich : widowisko region= alne w czterech ods&#322;onach / Jerzy Probosz ; [ilustrationsJan Wa&#322;a= ch]. =96 Cieszyn : Towarzystwo Mi&#322;o&#347;nik=F3w Regionu Istebnej, Jaw= orzynki, Koniakowa : =84Interfon=94, [1999]. =96 56 pages; ilustrations;21 = cm 

26.=09Roztomili ludeczkowie ... : collection of stories rewarded in I Competition of Knowledge of the Dialect at &#346;l&#261;sk Cieszy&#324;ski/ [r=edactor Maria Broda et al.]. =96 Skocz=F3w : Towarzystwo Mi&#322;o&#347;nik= =F3w Skoczowa, 1998. =96 32 pages: ilustrations;21 cm 

27.=09Roztomili ludeczkowie ... : collection of stories rewarded in I I Competition of Knowledge of the Dialect at &#346;l&#261;sk Cieszy&#324;ski /=[redaction J=F3zef Drabina, Witold Ko&#380;do&#324;, Robert Orawski]. =96 = Skocz=F3w : Towarzystwo Mi&#322;o&#347;nik=F3w Skoczowa, 1999. =96 40 pages=: ilustrations;21 cm

28.=09Roztomili ludeczkowie ... : collection of stories rewarded in III Competition of Knowledge of the Dialect at &#346;l&#261;sk Cieszy&#324;ski /=[redaction Maria Broda et al.]. =96 Skocz=F3w: Towarzystwo Mi&#322;o&#347;= nik=F3w Skoczowa, 2001. =96 40 pages: ilustrations; 21 cm 

29.=09Rucki Jerzy, By uchroni&#263; od zapomnienia : zbi=F3r wspomnie&#324;= z m&#322;odo&#347;ci w gwarze zak&#261;tka istebnia&#324;skiego / Jerzy Ru= dzki. =96 [Cieszyn] : Macierz Ziemi Cieszy&#324;skiej, [1998]. =96 218, [2]=pages: ilustrations ;24 cm

30.=09Rucki Jerzy, Rymy znad Czadeczki / Jerzy Rucki ; selection and prefac= e Edmund Rosner. =96 Cieszyn : Macierz Ziemi Cieszynskiej, 1985. =96 31 pages;17 cm

31.=09Steuer Feliks, Ostatni gwoj&#378;d&#378;aurz / F. Res [nickname, name= of athor Feliks Steuer]. =96 Katowice : [lack of publisher], 1935 (Katowic= e : Ksi&#281;garnia i Drukarnia Katolicka). =96 16 pages pages; 20 cm 

32.=09Steuer Feliks, Z naszej &#378;ymjy &#347;lunskej / F. Res [nickname].==96 Katowice : [lack of publisher], 1935 (Katowice : Drukarnia Katolicka).==96 [2], 19 pages; 20 cm

33.=09Strza&#322;ka Brunon, Godki i bojki &#347;l&#261;skie / Brunon Strza&= #322;ka ; Opolskie Towarzystwo Kulturalno-O&#347;wiatowe. =96 Opole : Insty= tut &#346;l&#261;ski, 1976. =96 245, [3] pages: errata ; 21 cm 

34.=09&#346;mie&#322;owski Kazimierz, Kleklimanki ; opowie&#347;ci ludowe z= e &#346;l&#261;ska Opolskiego / Kazimierz &#346;mie&#322;owski ; Instytut &= #346;l&#261;ski w Opolu. =96 Katowice : &#346;l&#261;sk=94, 1967. =96 123, = [1] pages; 29 cm 

35.=09Wadas J=F3zef, &#346;lonskie fanzolynie Furgo&#322;a / J=F3zef Wadas.==96 Che&#322;m &#346;l&#261;ski : Towarzystwo Mi&#322;o&#347;nik=F3w Ziemi= Pszczy&#324;skiej, 2004. =96 98 pages, [4] colored boards ; 21 cm 

36.=09Wadas J=F3zef, W cha&#322;upie u Szyml=F3w czyli Che&#322;mskie fulan= ie Furgo&#322;a / J=F3zef Wadas. =96 [Katowice] : =84Kopi=94, 2000. =96 167= pages; 20 cm 

37.=09Wawrosz Adam, Na &#347;&#263;miywku /Adam Wawrosz. =96 Czeski Cieszyn=: SLA [Sekcja Literacko-Artystyczna], 1959. =96 105, [3] pages; 20 cm 

38.=09Wawrosz Adam, Z naszej nolepy / Adam Wawrosz. =96 Ostrawa : Profil, 1= 970. =96 108, [1] pages; 20 cm 

39.=09Zbi=F3r piosnk=F3w ludowych na G=F3rnym &#346;l&#261;sku z kolekcji R= ozalii Morciszek / elaborated and preface provided Bernard Szczech ; Bractw= o My&#347;li Bratniej Zwi&#261;zku G=F3rno&#347;l&#261;skiego. =96 Katowice=: Agencja Wydawnicza &#321;ukasz Szczech, 2001. =96 27 pages 15 cm 

40.=09Zoga&#322;a Ludwik, Wspominki niypoprawnego malkontynta / Ludwik Zoga= &#322;a. =96 Wyd. 2 (corrected and supplemented). =96 Hajduki Wielkie : Lud= wik Zoga&#322;a, 2001. =96 84 pages: ilustrations; 21 cm

Chose items with notes

41.=09Dygacz Adolf, Pie&#347;ni ludowe &#346;l&#261;ska Opolskiego / choose= and elaborated Adolf Dygacz, J=F3zef Lig&#281;za. =96 Krak=F3w : Polskie W= ydawnictwo Muzyczne, 1954. =96 157, [2] pages: ilustrations, notes ; 24 cm 

42.=09Dygacz Adolf, Pie&#347;ni ludowe miasta Katowic : &#378;r=F3d&#322;a = i dokumentacja : [melodies and text] / Adolf Dygacz. =96 Katowice : Katowic= kie Towarzystwo Spo&#322;eczno-Kulturalne, 1987. =96 511, [1] pages, [24] p= ages boards (mainly colored): notes, ilustrations ; 25 cm 

43.=09Kobiela Ludwik, Gorej&#261;cy skarb : widowisko &#347;l&#261;skie w p= i&#281;ciu obrazach ze &#347;piewami i ta&#324;cami / Ludwik Kobiela ; musi= c elaboration of Jana Ryka&#322;y. =96 Katowice : &#346;l&#261;ski Zwi&#261= ;zek Teatr=F3w Ludowych, 1938. =96 148 pages; 19 cm. =96 (Biblioteka Scenic= zna &#346;l&#261;skiego Zwi&#261;zku Teatr=F3w ludowych ; 1) 

44.=09Ligo&#324; Stanis&#322;aw, Wesele na G=F3rnym &#346;l&#261;sku : wido= wisko ludowe w 4 obrazach, 5 ods&#322;onach ze &#347;piewami i ta&#324;cami= / Stanis&#322;aw Ligo&#324; ; elaborated commonly with Al. Kubiczki i Bole= s&#322;awa Wallek-Walewskiego. =96 Katowice : impression of Sekcji Teatr= =F3w Ludowych Towarzystwa Przyjaci=F3&#322; Teatru Polskiego, 1934. =96 110= , [2] pages, [9] colored boards : notes, ilustrations, (inclusive colored) = ; 24 cm 

45.=09Lutos&#322;awski Witold, Tryptyk &#347;l&#261;ski na sopran i orkiest= r&#281; symfoniczn&#261; : notes / Witold Lutos&#322;awski; folk text. =96 = Krak=F3w : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1953. =96 51 pages; 32 cm 

46.=09Makula Marian, =84Pomsta=94 : libretto of musicall in silesian dialec= t, four acts inspired by =84Zemsty=94 Aleksandra Fredry music Katarzyna Gae= rtner / Marian Makula. =96 Ruda &#346;l&#261;ska : =84Libellus=94, 1998. ==96 97 pages: notes, portraits ; 21 cm

47.=09Makula Marian, =84Zolyty=94 : libretto of musical in silesian dialect= inspired by =84O&#380;enku Miko&#322;aja Gogola : phonetic spelling/ wrote= Marian Makula ; music Grzegorz Spyra ; rys. Marek Pola&#324;ski. =96 Chorz= =F3w : =84Itatis=94, 2001. =96 103 pages: ilustrations, notes ; 21 cm 

48.=09Pa&#324;czyk =96Pozdziej Maria, Po&#347;piewomy po naszymu : wsp=F3&#= 322;czesny &#347;piewnik &#347;l&#261;ski / Maria Pa&#324;czyk-Pozdziej; Wo= jew=F3dzka Biblioteka Publiczna w Katowicach. =96 Katowice : WBP. =96 36 pages: notes, 1 portrait; 21 cm ; author of music: Grzegorz Spyra

Chose musical publications

49.=09Bayer=92y =96 Splecione r&#281;ce =96 Katowice : =84Kamerton=94, 1999= =2E =96 1 sound tape =96 includes ; 1. Splecione r&#281;ce. 2. Nasze &#380;= ycie. 3. S&#322;odko &#380;oneczka. 4. Ulica Jod&#322;owa. 5. Nasz brzd&#26= 1;c. 6. Kawaler. 7. Frelka z Bawarii. 8. Nienormalna. 9. balanga. 10. Stary= zygor. 11. Och Basiu ! 12. Ola, Ola, la / texts B. Szula ; music Andrzej S= ka&#378;nik ; vocal B. Szula, A. Ska&#378;nik, K. Myalski 

50.=09V [ pi&#261;ty] przegl&#261;d piosenki dzieci&#281;cej =84&#346;l&#26= 1;skie &#347;piewanie=941998 =96 Piekary &#346;l&#261;skie, Silver -Ton, 19= 98. =96 1 sound tape =96 includes 11 folk songs perfomed by prize winners 

51.=09Przysieczanki - Katowice : =84Wydawnictwo Muzyczne =84Accord=94, 2000= =2E =96 1 sound tape =96 includes: 1. Przed sieniom. 2. Drei weisse Birken.= 3. &#379;yto z&#322;ote. 4. Z g=F3ry jed&#378;. 5. Ma mi&#322;a =96 my&#34= 7;liwy. 6. Kawaliry. 7. Du, du. 8. Wilko&#322;ak. 9. Hilda i Hans. 10. Karl= us. 11. Na przysieckim stawie. 12. Kiecki wecki. 12. Das F=F6rsterhaus. 14.= Opolskie dzio&#322;chy / folk texts and music; vocal =96 group 

52.=09Szlagiery =84Go&#347;ci&#324;ca &#346;l&#261;skiego=94 =96 Bytom : Pr= omus, 1997. =96 1 sound tape =96 includes: 1. Duszko ma / lirycs and musicM= arceli Trojan; vocal Lucjan Czerny. 2. Moplik / lirycs Krzysztof Hanke; mu= sic Grzegorz Spyra; vocal Kabaret =84Rak=94. 3. Najwa&#380;niejsze jest ko= chanie / lirycs Maria Pa&#324;czyk; music Grzegorz Spyra; sings the group = =84Antyki=94. 4. Piwko, piweczko / Miros&#322;aw J&#281;drowski; vocal =84= Murckowskie Gwarki=94. 5. Kochany &#346;l&#261;sk / lirycs Miros&#322;aw Sz= o&#322;tysek ; music Andrzej Ska&#378;nik; vocal =84Duo Trapery=94. 6. Dyc= homy, dychomy / folk text and music,; vocal Duet Akordeonwy =84Dwa=94. 7. = Lyj te piwo / lirycs Marian Makula; music Grzegorz Spyra; vocal Kabaret = =84Rak=94. 8. Po&#347;piywejcie czasem w doma / lirycs Andrzej Pot&#281;pa;= music Grzygorz Spyra; sings the group =84Antyki=94 9. Tandym to jest ko&#3= 22;o / text and music Miros&#322;aw J&#281;drowski; vocal =84Murckowskie G= warki=94. 10. Bolu&#347; i Bogu&#347; / lirycs Gerard Berkop;!music Andrzej Ska&#378;nik; vocal =84Duo Trapery=94. 11 Niedzieliczka / = folk text and music,vocal Duet Akordeonowy =84Dwa=94. 12. &#346;l&#261;sko = biesiada / folk text and music,vocal: Romu&#347; Piwny 

53.=09Wr=F3&#263; do &#347;l&#261;skiej ziemi =96 [Katowice] : =84Kamerton= =94, 1999. =96 1 sound tape includes:: 1. Emerytalne hopsa-sa. 2. Kochano n= aszo o&#322;ma.3. Opolskie dzio&#322;szki. 4. Nie wstydza si&#281; uczu&#26= 3;. 5. Acik w NATO. 6. Wszystko przez tyn BraX. 7. Hajducko polka. 8. Pieni= ondze szczyn&#347;cia nie dajom. 9. M=F3j somsiod. 10. Ida do chaty. 11. Wr= =F3c do &#347;l&#261;skiej ziemi. 12. Hej, moja ziemio / texts Miros&#322;a= w J&#281;drowski ; music and arrangement Miros&#322;aw J&#281;drowski i Ste= fan Rylko ; vocal : Bo&#380;ena J&#281;drowska, Miros&#322;aw J&#281;drowsk= i, Jolanta Krawczyk, Justyna Wiechoczek, Gra&#380;yna Poloczek

addinfo = 50 000 people declared using of the language during census at the polish area in 2002.. Official status: result of the Census 2002. Estimated number of speakers is about 4 milion people. Language is in use in culture living, shows, songs, poems, theatre, books, radio (20% on the air of Radio Piekary - Piekary Radio Station) the press, commonly, in everyday using, in social living 

request_addition = ISO 639-2 only 

2_code_suggestion =

3_code_suggestion = sil 

submit_name = Zwi&#261;zek Ludno&#347;ci Narodowo&#347;ci &#346;l&#261;skiej Union of People of Silesian Nationality 

submit_email = [log in to unmask]; [log in to unmask] 

submit_status = The organisation of Silesian National Minority