Dear JAC members,
 
We need to process the proposal below.
 
Ethnologue and ISO 639-3 has "sli" = Lower Silesian, with the additional info: "Different from Upper Silesian, a dialect of Polish".
 
The Linguasphere Registry probably indends this item under 53-AAA-cck under Polish or 53-AAA-dam under Czech.
 
If indeed the intended item is "sli", the question would be to move it from 639-3 to 639-2. No alpha-2 identifier is proposed.
 
Discussion please (until 14 April).
 
Best regards,
Håvard
 
******* ORIGINAL SUBMISSION ******
This data was submitted on: Monday, March 21, 2005 at 14:34:42

lang_in_eng = silesian

lang_in_fre = silesien

ref_where_found_1 = the language is in use at the area of Upper Silesia(= Poland,Czech Republic) and at the German area

lang_in_vern = ślůnsko godka  [ś = s with accute; ů = u with ring above (?)]

ref_where_found_2 = Biblioteka Śląska, Poland Katowice pl. Rady= Europy 1

trans_lit =

evidence = Chose publications in silesian

1.=09Anegdoty, humoreski i żarty ludu śląskiego / gathered, = selection performed and elaborated, Aleksander Widera; [ilustrations Ireneu= sz Botor]. =96 Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1983. =96 273,= [3] pages : ilustrations colored ; 21 cm. =96 (Silesiana)

2.=09Boju, boju bojka : wyb=F3r baśni śląskich / gathered, e= laborated and preface provided Dionizjusz Czubala, Marianna Czubalina, Alek= sander Wilkoń ; [ilustrations Ewa Szwarc]. =96 Katowice : Śl&#261= ;ski Instytut Naukowy, 1987. =96 376 pages: ilustrations (inclusive colored) ; 21 cm. =96 (Silesiana)

3.=09Buczyński Jerzy Bojdy śl=F3nskie / Jerzy Buczyński. =96= [Zabrze] : Ruch Autonomii Śląska ; Narodowa Oficyna Śl&#261= ;ska, 2004. =96 162, [2] pages ; 21 cm

4.=09Bugla Wiktor, Pod zajlbanom : wiersze gwarowe / Wiktor Bugla ; draws K= azimiera Drewniok]. =96 Racib=F3rz : PPHU [Przedsiębiorstwo Produkcyjn= o-Handlowo-Usługowe] =84Baretex=94, 2001. =96 52 pages, ilustrations; =23 cm

5.=09Całek Szczepan, Gwara g=F3rnośląska / elaborated Szczep= an Całek. =96 Krak=F3w : ASSiMiL Polska, cop. 2002. =96 95 pages: ilus= trations; 15 cm. =96 (Języki Obce w Podr=F3ży)

6.=09Dzierżawa Bogdan, Z biegiem Rudy : opowiostki i beranie po ś= ląsku / Bogdan Dzierżawa. =96 Chorz=F3w : =84Itatis=94, 2002. =96=219 pages: ilustrations; 22 cm

7.=09Koszyk Szymon, Pogwarki opolskie : wesołe goudki i statecne &#322= ;osprouwki jakotez r=F3ztomajte śpiywki ze str=F3n łodrzańsk= ich / elaborationSzymon Koszyk. =96 Katowice : Śląsk, 1959. =96 1= 51, [1] pages: ilustrations, errata. ; 25 cm. =96 (Biblioteczka Okręgu= Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Opolu; volume 1)

8.=09Koszyk Szymon, Wyzwiska, przezwiska i dosadne wyrażenia Opolan / = Szymon Koszyk. =96 Opole ; [brak wydawcy], 1956. =96 pages107-119, [1] ; 21= cm, ilustrations from Kwartalnika Opolskiego nr 1(5) z 1956 r.

9.=09Lelonek Maria, Klachula Cila / Maria Lelonek ; ilustrations Kazimiera = Drewniok. =96 Chorz=F3w : =84Itatis=94, 2000. =96 151, [3] pages: ilustrati= ons 21 cm

10.=09Ligoń Stanisław, Bery i bojki śląskie / Karlik z ==84Kocyndra=94 [nickname]. =96 Katowice : Skład Gł=F3wny Ksi&#281= ;garnia i Drukarnia Katolicka, Sp=F3łka Akc., 1931. =96 2 tom volume; =20 cm volume1. =96 219, [1] pages, [1] board volume 2. =96 223 pages

11.=09Ligoń Stanisław, Jako praca tako płaca : (inscenizacja= warzywnicza z śląskiego ogr=F3dka) / gathered Stanisław Lig= oń after pattern J. Banachowej. =96 Katowice : Śląska Izba R= olnicza, 1935. =96 20 pages 20 cm

12.=09Lysko Alojzy, Boże strony : rozprowki i wspominki spod Pszczyny = / Alojzy Lysko; [ilustrations J=F3zef Kłyk]. =96 Bojszowy : author pub= lisher,2003. =96 145, [1] pages: ilustrations 29 c

13.=09Lysko Alojzy, Duchy i duszki Bojszowskie : opowieści ludowe z G= =F3rnego Śląska / Alojzy Lysko; [ilustrations Roman Nyga]. =96 Bo= jszowy : Stowarzyszenie Miłośnik=F3w Ziemi Rodzinnej =84Korzyniec==94: Urząd Gminy, 1992. =96 167 pages, [12] pages, colored boards : il= ustrations; 29 cm

14.=09Lysko Alojzy, Klechdy pszczyńskie / Alojzy Lysko ; ilustrations.= Ireneusz i Sonia Botorowie. =96 Łaziska G=F3rne : Elektrownia Ła= ziska. Fundacja Pracownicza =84Pro-Eko=94, 1997. =96 114, [2] pages: ilustrations;29 cm

15.=09Łabońska Elżbieta, Śl=F3nskie parszczynie / El&#3= 80;bieta Łabońska. =96 Chorz=F3w : =84Itatis=94, 2001. =96 143 pages: ilustracje ilustrations; 21 cm

16.=09Majowski Jan, Godki Hanika / Jan Majowski. =96 Mikoł=F3w : =84To= lek=94, 2002. =96 84 pages[3] pages: ilustrations; 21 cm

17.=09Myszyńska Anna, Śląskie rozprawianie / Anna Myszy&#324= ;ska. =96 Biała Prudnicka : Bialskie Towarzystwo Kulturalno-Oświa= towe ; [Prudnicki Ośrodek Kultury, 1999]. =96 198, [1] pages, [4] page= s board : colored ilustrations; 24 cm

18.=09Olesch Reinhold, Der Wortschatz der polnischen Mundart von Sankt Anna= berg / Reinhold Olesch. =96 Berlin : Osteuropa-Institut. =96 24 cm. - (Vero= ffentlichungen der Abteilung f=FCr Slavische Sprachen und Literaturen des O= steuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der Freien Universitat Berlin ; =17) volume 1. =96 1958. =96 [8], XLVIII, 430 pages volume 2. =96 1959. -=[6], 248, [1] pages

19.=09Paciok Rudolf, Fyrcok za briftryjgra czyli Część I (re=edition) i część V (continuation) / Rudolf Paciok. =96 &#379=;ory : Miejski Ośrodek Kultury, cop. 1998. =96 373 pages; 21 cm cover=92s title : Fyrcok za briftryjgra part1 i part5

20.=09Paciok Rudolf, Fyrcok / Rudolf Paciok. Część 2. =96 &#= 379;ory : Miejski Ośrodek Kultury, cop. 1994. =96 [4], 187 pages: ilus= trations; 20 cm

21.=09Paciok Rudolf, Giskana od Fyrcoka (Fyrcok część III i =IV) / Rudolf Paciok. =96 Żory : Miejski Ośrodek Kultury, cop. 199= 6. =96 248 pages: ilustrations; 20 cm

22.=09Paciok Rudolf, Pofyrcokowe skojarzynio czyli Fyrcok częś&#2= 63; 6 / Rudolf Paciok. =96 Chorz=F3w : =84Itatis=94, 2001. =96 284 pages: i= lustrations; 21 cm

23.=09Piegza Karol, Sękaci ludzie / Karol Piegza. =96 Ostrawa : Wydawn= ictwo Okręgowe, 1960. =96 109, [3] pages; 21 cm

24.=09Piegza Karol, Tam pod Kozubową : jabłonkowskie opowieś= ci ludowe / Karol Piegza ; [introduction, epilogue, glossary and vocabular= yDaniela Kadłubca}. =96 Ostrava : Profil, 1975. =96 134, [5] pages: il= ustrations; 21 cm

25.=09Probosz Jerzy, Wesele g=F3rali istebniańskich : widowisko region= alne w czterech odsłonach / Jerzy Probosz ; [ilustrationsJan Wała= ch]. =96 Cieszyn : Towarzystwo Miłośnik=F3w Regionu Istebnej, Jaw= orzynki, Koniakowa : =84Interfon=94, [1999]. =96 56 pages; ilustrations;21 = cm

26.=09Roztomili ludeczkowie ... : collection of stories rewarded in I Competition of Knowledge of the Dialect at Śląsk Cieszyński/ [r=edactor Maria Broda et al.]. =96 Skocz=F3w : Towarzystwo Miłośnik= =F3w Skoczowa, 1998. =96 32 pages: ilustrations;21 cm

27.=09Roztomili ludeczkowie ... : collection of stories rewarded in I I Competition of Knowledge of the Dialect at Śląsk Cieszyński /=[redaction J=F3zef Drabina, Witold Kożdoń, Robert Orawski]. =96 = Skocz=F3w : Towarzystwo Miłośnik=F3w Skoczowa, 1999. =96 40 pages=: ilustrations;21 cm

28.=09Roztomili ludeczkowie ... : collection of stories rewarded in III Competition of Knowledge of the Dialect at Śląsk Cieszyński /=[redaction Maria Broda et al.]. =96 Skocz=F3w: Towarzystwo Miłoś= nik=F3w Skoczowa, 2001. =96 40 pages: ilustrations; 21 cm

29.=09Rucki Jerzy, By uchronić od zapomnienia : zbi=F3r wspomnień= z młodości w gwarze zakątka istebniańskiego / Jerzy Ru= dzki. =96 [Cieszyn] : Macierz Ziemi Cieszyńskiej, [1998]. =96 218, [2]=pages: ilustrations ;24 cm

30.=09Rucki Jerzy, Rymy znad Czadeczki / Jerzy Rucki ; selection and prefac= e Edmund Rosner. =96 Cieszyn : Macierz Ziemi Cieszynskiej, 1985. =96 31 pages;17 cm

31.=09Steuer Feliks, Ostatni gwojźdźaurz / F. Res [nickname, name= of athor Feliks Steuer]. =96 Katowice : [lack of publisher], 1935 (Katowic= e : Księgarnia i Drukarnia Katolicka). =96 16 pages pages; 20 cm

32.=09Steuer Feliks, Z naszej źymjy ślunskej / F. Res [nickname].==96 Katowice : [lack of publisher], 1935 (Katowice : Drukarnia Katolicka).==96 [2], 19 pages; 20 cm

33.=09Strzałka Brunon, Godki i bojki śląskie / Brunon Strza&= #322;ka ; Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe. =96 Opole : Insty= tut Śląski, 1976. =96 245, [3] pages: errata ; 21 cm

34.=09Śmiełowski Kazimierz, Kleklimanki ; opowieści ludowe z= e Śląska Opolskiego / Kazimierz Śmiełowski ; Instytut &= #346;ląski w Opolu. =96 Katowice : Śląsk=94, 1967. =96 123, = [1] pages; 29 cm

35.=09Wadas J=F3zef, Ślonskie fanzolynie Furgoła / J=F3zef Wadas.==96 Chełm Śląski : Towarzystwo Miłośnik=F3w Ziemi= Pszczyńskiej, 2004. =96 98 pages, [4] colored boards ; 21 cm

36.=09Wadas J=F3zef, W chałupie u Szyml=F3w czyli Chełmskie fulan= ie Furgoła / J=F3zef Wadas. =96 [Katowice] : =84Kopi=94, 2000. =96 167= pages; 20 cm

37.=09Wawrosz Adam, Na śćmiywku /Adam Wawrosz. =96 Czeski Cieszyn=: SLA [Sekcja Literacko-Artystyczna], 1959. =96 105, [3] pages; 20 cm

38.=09Wawrosz Adam, Z naszej nolepy / Adam Wawrosz. =96 Ostrawa : Profil, 1= 970. =96 108, [1] pages; 20 cm

39.=09Zbi=F3r piosnk=F3w ludowych na G=F3rnym Śląsku z kolekcji R= ozalii Morciszek / elaborated and preface provided Bernard Szczech ; Bractw= o Myśli Bratniej Związku G=F3rnośląskiego. =96 Katowice=: Agencja Wydawnicza Łukasz Szczech, 2001. =96 27 pages 15 cm

40.=09Zogała Ludwik, Wspominki niypoprawnego malkontynta / Ludwik Zoga= ła. =96 Wyd. 2 (corrected and supplemented). =96 Hajduki Wielkie : Lud= wik Zogała, 2001. =96 84 pages: ilustrations; 21 cm

Chose items with notes

41.=09Dygacz Adolf, Pieśni ludowe Śląska Opolskiego / choose= and elaborated Adolf Dygacz, J=F3zef Ligęza. =96 Krak=F3w : Polskie W= ydawnictwo Muzyczne, 1954. =96 157, [2] pages: ilustrations, notes ; 24 cm

42.=09Dygacz Adolf, Pieśni ludowe miasta Katowic : źr=F3dła = i dokumentacja : [melodies and text] / Adolf Dygacz. =96 Katowice : Katowic= kie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1987. =96 511, [1] pages, [24] p= ages boards (mainly colored): notes, ilustrations ; 25 cm

43.=09Kobiela Ludwik, Gorejący skarb : widowisko śląskie w p= ięciu obrazach ze śpiewami i tańcami / Ludwik Kobiela ; musi= c elaboration of Jana Rykały. =96 Katowice : Śląski Zwi&#261= ;zek Teatr=F3w Ludowych, 1938. =96 148 pages; 19 cm. =96 (Biblioteka Scenic= zna Śląskiego Związku Teatr=F3w ludowych ; 1)

44.=09Ligoń Stanisław, Wesele na G=F3rnym Śląsku : wido= wisko ludowe w 4 obrazach, 5 odsłonach ze śpiewami i tańcami= / Stanisław Ligoń ; elaborated commonly with Al. Kubiczki i Bole= sława Wallek-Walewskiego. =96 Katowice : impression of Sekcji Teatr= =F3w Ludowych Towarzystwa Przyjaci=F3ł Teatru Polskiego, 1934. =96 110= , [2] pages, [9] colored boards : notes, ilustrations, (inclusive colored) = ; 24 cm

45.=09Lutosławski Witold, Tryptyk śląski na sopran i orkiest= rę symfoniczną : notes / Witold Lutosławski; folk text. =96 = Krak=F3w : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1953. =96 51 pages; 32 cm

46.=09Makula Marian, =84Pomsta=94 : libretto of musicall in silesian dialec= t, four acts inspired by =84Zemsty=94 Aleksandra Fredry music Katarzyna Gae= rtner / Marian Makula. =96 Ruda Śląska : =84Libellus=94, 1998. ==96 97 pages: notes, portraits ; 21 cm

47.=09Makula Marian, =84Zolyty=94 : libretto of musical in silesian dialect= inspired by =84Ożenku Mikołaja Gogola : phonetic spelling/ wrote= Marian Makula ; music Grzegorz Spyra ; rys. Marek Polański. =96 Chorz= =F3w : =84Itatis=94, 2001. =96 103 pages: ilustrations, notes ; 21 cm

48.=09Pańczyk =96Pozdziej Maria, Pośpiewomy po naszymu : wsp=F3&#= 322;czesny śpiewnik śląski / Maria Pańczyk-Pozdziej; Wo= jew=F3dzka Biblioteka Publiczna w Katowicach. =96 Katowice : WBP. =96 36 pages: notes, 1 portrait; 21 cm ; author of music: Grzegorz Spyra

Chose musical publications

49.=09Bayer=92y =96 Splecione ręce =96 Katowice : =84Kamerton=94, 1999= =2E =96 1 sound tape =96 includes ; 1. Splecione ręce. 2. Nasze ż= ycie. 3. Słodko żoneczka. 4. Ulica Jodłowa. 5. Nasz brzd&#26= 1;c. 6. Kawaler. 7. Frelka z Bawarii. 8. Nienormalna. 9. balanga. 10. Stary= zygor. 11. Och Basiu ! 12. Ola, Ola, la / texts B. Szula ; music Andrzej S= kaźnik ; vocal B. Szula, A. Skaźnik, K. Myalski

50.=09V [ piąty] przegląd piosenki dziecięcej =84Śl&#26= 1;skie śpiewanie=941998 =96 Piekary Śląskie, Silver -Ton, 19= 98. =96 1 sound tape =96 includes 11 folk songs perfomed by prize winners

51.=09Przysieczanki - Katowice : =84Wydawnictwo Muzyczne =84Accord=94, 2000= =2E =96 1 sound tape =96 includes: 1. Przed sieniom. 2. Drei weisse Birken.= 3. Żyto złote. 4. Z g=F3ry jedź. 5. Ma miła =96 my&#34= 7;liwy. 6. Kawaliry. 7. Du, du. 8. Wilkołak. 9. Hilda i Hans. 10. Karl= us. 11. Na przysieckim stawie. 12. Kiecki wecki. 12. Das F=F6rsterhaus. 14.= Opolskie dziołchy / folk texts and music; vocal =96 group

52.=09Szlagiery =84Gościńca Śląskiego=94 =96 Bytom : Pr= omus, 1997. =96 1 sound tape =96 includes: 1. Duszko ma / lirycs and musicM= arceli Trojan; vocal Lucjan Czerny. 2. Moplik / lirycs Krzysztof Hanke; mu= sic Grzegorz Spyra; vocal Kabaret =84Rak=94. 3. Najważniejsze jest ko= chanie / lirycs Maria Pańczyk; music Grzegorz Spyra; sings the group = =84Antyki=94. 4. Piwko, piweczko / Mirosław Jędrowski; vocal =84= Murckowskie Gwarki=94. 5. Kochany Śląsk / lirycs Mirosław Sz= ołtysek ; music Andrzej Skaźnik; vocal =84Duo Trapery=94. 6. Dyc= homy, dychomy / folk text and music,; vocal Duet Akordeonwy =84Dwa=94. 7. = Lyj te piwo / lirycs Marian Makula; music Grzegorz Spyra; vocal Kabaret = =84Rak=94. 8. Pośpiywejcie czasem w doma / lirycs Andrzej Potępa;= music Grzygorz Spyra; sings the group =84Antyki=94 9. Tandym to jest ko&#3= 22;o / text and music Mirosław Jędrowski; vocal =84Murckowskie G= warki=94. 10. Boluś i Boguś / lirycs Gerard Berkop;!music Andrzej Skaźnik; vocal =84Duo Trapery=94. 11 Niedzieliczka / = folk text and music,vocal Duet Akordeonowy =84Dwa=94. 12. Śląsko = biesiada / folk text and music,vocal: Romuś Piwny

53.=09Wr=F3ć do śląskiej ziemi =96 [Katowice] : =84Kamerton= =94, 1999. =96 1 sound tape includes:: 1. Emerytalne hopsa-sa. 2. Kochano n= aszo ołma.3. Opolskie dziołszki. 4. Nie wstydza się uczu&#26= 3;. 5. Acik w NATO. 6. Wszystko przez tyn BraX. 7. Hajducko polka. 8. Pieni= ondze szczynścia nie dajom. 9. M=F3j somsiod. 10. Ida do chaty. 11. Wr= =F3c do śląskiej ziemi. 12. Hej, moja ziemio / texts Mirosła= w Jędrowski ; music and arrangement Mirosław Jędrowski i Ste= fan Rylko ; vocal : Bożena Jędrowska, Mirosław Jędrowsk= i, Jolanta Krawczyk, Justyna Wiechoczek, Grażyna Poloczek

addinfo = 50 000 people declared using of the language during census at the polish area in 2002.. Official status: result of the Census 2002. Estimated number of speakers is about 4 milion people. Language is in use in culture living, shows, songs, poems, theatre, books, radio (20% on the air of Radio Piekary - Piekary Radio Station) the press, commonly, in everyday using, in social living

request_addition = ISO 639-2 only

2_code_suggestion =

3_code_suggestion = sil

submit_name = Związek Ludności Narodowości Śląskiej Union of People of Silesian Nationality

submit_email = [log in to unmask]; [log in to unmask]

submit_status = The organisation of Silesian National Minority