For JAC's information: The message below has been sent to the proposers.
 
Håvard

From: Håvard Hjulstad
Sent: Wednesday, March 29, 2006 9:50 AM
To: [log in to unmask]; [log in to unmask]
Subject: FW: ISO 639 proposal - Silesian - discussion

Dear proposers,
 
Below please find a message that has been sent to the ISO 639 Joint Advisory Committee. Committee members would like to have some further information:
 
Please look at the Ethnologue database. The entry http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=sli is for "Lower Silesian"; c the entry http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=pol for "Polish", which lists "Upper Silesian" as a dialect.
 
Which of these items (if any) do you mean? If you are thinking of the entry "Lower Silesian" in Ethnologue, it is already encoded in what will soon be ISO 639-3 with the identifier "sli". We then need to assess whether the item should be moved also to ISO 639-2. On the other hand, if you mean what in Ethnologue is identified as "Upper Silesian, dialect of Polish" we need some further verification as to the basis of encoding this as an individual language (as opposed to a dialect of Polish).
 
Any input would be most welcome.
 
Best regards,
Håvard Hjulstad
(ISO 639 JAC secretary)
 
--------------------
Håvard Hjulstad
mailto:[log in to unmask]
--------------------
 


From: Håvard Hjulstad
Sent: Friday, March 24, 2006 5:28 PM
To: ISO639 JAC list ([log in to unmask])
Subject: ISO 639 proposal - Silesian - discussion

Dear JAC members,
 
We need to process the proposal below.
 
Ethnologue and ISO 639-3 has "sli" = Lower Silesian, with the additional info: "Different from Upper Silesian, a dialect of Polish".
 
The Linguasphere Registry probably indends this item under 53-AAA-cck under Polish or 53-AAA-dam under Czech.
 
If indeed the intended item is "sli", the question would be to move it from 639-3 to 639-2. No alpha-2 identifier is proposed.
 
Discussion please (until 14 April).
 
Best regards,
Håvard
 
******* ORIGINAL SUBMISSION ******
This data was submitted on: Monday, March 21, 2005 at 14:34:42

lang_in_eng = silesian

lang_in_fre = silesien

ref_where_found_1 = the language is in use at the area of Upper Silesia(= Poland,Czech Republic) and at the German area

lang_in_vern = ślůnsko godka  [ś = s with accute; ů = u with ring above (?)]

ref_where_found_2 = Biblioteka Śląska, Poland Katowice pl. Rady= Europy 1

trans_lit =

evidence = Chose publications in silesian

1.=09Anegdoty, humoreski i żarty ludu śląskiego / gathered, = selection performed and elaborated, Aleksander Widera; [ilustrations Ireneu= sz Botor]. =96 Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1983. =96 273,= [3] pages : ilustrations colored ; 21 cm. =96 (Silesiana)

2.=09Boju, boju bojka : wyb=F3r baśni śląskich / gathered, e= laborated and preface provided Dionizjusz Czubala, Marianna Czubalina, Alek= sander Wilkoń ; [ilustrations Ewa Szwarc]. =96 Katowice : Śl&#261= ;ski Instytut Naukowy, 1987. =96 376 pages: ilustrations (inclusive colored) ; 21 cm. =96 (Silesiana)

3.=09Buczyński Jerzy Bojdy śl=F3nskie / Jerzy Buczyński. =96= [Zabrze] : Ruch Autonomii Śląska ; Narodowa Oficyna Śl&#261= ;ska, 2004. =96 162, [2] pages ; 21 cm

4.=09Bugla Wiktor, Pod zajlbanom : wiersze gwarowe / Wiktor Bugla ; draws K= azimiera Drewniok]. =96 Racib=F3rz : PPHU [Przedsiębiorstwo Produkcyjn= o-Handlowo-Usługowe] =84Baretex=94, 2001. =96 52 pages, ilustrations; =23 cm

5.=09Całek Szczepan, Gwara g=F3rnośląska / elaborated Szczep= an Całek. =96 Krak=F3w : ASSiMiL Polska, cop. 2002. =96 95 pages: ilus= trations; 15 cm. =96 (Języki Obce w Podr=F3ży)

6.=09Dzierżawa Bogdan, Z biegiem Rudy : opowiostki i beranie po ś= ląsku / Bogdan Dzierżawa. =96 Chorz=F3w : =84Itatis=94, 2002. =96=219 pages: ilustrations; 22 cm

7.=09Koszyk Szymon, Pogwarki opolskie : wesołe goudki i statecne &#322= ;osprouwki jakotez r=F3ztomajte śpiywki ze str=F3n łodrzańsk= ich / elaborationSzymon Koszyk. =96 Katowice : Śląsk, 1959. =96 1= 51, [1] pages: ilustrations, errata. ; 25 cm. =96 (Biblioteczka Okręgu= Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Opolu; volume 1)

8.=09Koszyk Szymon, Wyzwiska, przezwiska i dosadne wyrażenia Opolan / = Szymon Koszyk. =96 Opole ; [brak wydawcy], 1956. =96 pages107-119, [1] ; 21= cm, ilustrations from Kwartalnika Opolskiego nr 1(5) z 1956 r.

9.=09Lelonek Maria, Klachula Cila / Maria Lelonek ; ilustrations Kazimiera = Drewniok. =96 Chorz=F3w : =84Itatis=94, 2000. =96 151, [3] pages: ilustrati= ons 21 cm

10.=09Ligoń Stanisław, Bery i bojki śląskie / Karlik z ==84Kocyndra=94 [nickname]. =96 Katowice : Skład Gł=F3wny Ksi&#281= ;garnia i Drukarnia Katolicka, Sp=F3łka Akc., 1931. =96 2 tom volume; =20 cm volume1. =96 219, [1] pages, [1] board volume 2. =96 223 pages

11.=09Ligoń Stanisław, Jako praca tako płaca : (inscenizacja= warzywnicza z śląskiego ogr=F3dka) / gathered Stanisław Lig= oń after pattern J. Banachowej. =96 Katowice : Śląska Izba R= olnicza, 1935. =96 20 pages 20 cm

12.=09Lysko Alojzy, Boże strony : rozprowki i wspominki spod Pszczyny = / Alojzy Lysko; [ilustrations J=F3zef Kłyk]. =96 Bojszowy : author pub= lisher,2003. =96 145, [1] pages: ilustrations 29 c

13.=09Lysko Alojzy, Duchy i duszki Bojszowskie : opowieści ludowe z G= =F3rnego Śląska / Alojzy Lysko; [ilustrations Roman Nyga]. =96 Bo= jszowy : Stowarzyszenie Miłośnik=F3w Ziemi Rodzinnej =84Korzyniec==94: Urząd Gminy, 1992. =96 167 pages, [12] pages, colored boards : il= ustrations; 29 cm

14.=09Lysko Alojzy, Klechdy pszczyńskie / Alojzy Lysko ; ilustrations.= Ireneusz i Sonia Botorowie. =96 Łaziska G=F3rne : Elektrownia Ła= ziska. Fundacja Pracownicza =84Pro-Eko=94, 1997. =96 114, [2] pages: ilustrations;29 cm

15.=09Łabońska Elżbieta, Śl=F3nskie parszczynie / El&#3= 80;bieta Łabońska. =96 Chorz=F3w : =84Itatis=94, 2001. =96 143 pages: ilustracje ilustrations; 21 cm

16.=09Majowski Jan, Godki Hanika / Jan Majowski. =96 Mikoł=F3w : =84To= lek=94, 2002. =96 84 pages[3] pages: ilustrations; 21 cm

17.=09Myszyńska Anna, Śląskie rozprawianie / Anna Myszy&#324= ;ska. =96 Biała Prudnicka : Bialskie Towarzystwo Kulturalno-Oświa= towe ; [Prudnicki Ośrodek Kultury, 1999]. =96 198, [1] pages, [4] page= s board : colored ilustrations; 24 cm

18.=09Olesch Reinhold, Der Wortschatz der polnischen Mundart von Sankt Anna= berg / Reinhold Olesch. =96 Berlin : Osteuropa-Institut. =96 24 cm. - (Vero= ffentlichungen der Abteilung f=FCr Slavische Sprachen und Literaturen des O= steuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der Freien Universitat Berlin ; =17) volume 1. =96 1958. =96 [8], XLVIII, 430 pages volume 2. =96 1959. -=[6], 248, [1] pages

19.=09Paciok Rudolf, Fyrcok za briftryjgra czyli Część I (re=edition) i część V (continuation) / Rudolf Paciok. =96 &#379=;ory : Miejski Ośrodek Kultury, cop. 1998. =96 373 pages; 21 cm cover=92s title : Fyrcok za briftryjgra part1 i part5

20.=09Paciok Rudolf, Fyrcok / Rudolf Paciok. Część 2. =96 &#= 379;ory : Miejski Ośrodek Kultury, cop. 1994. =96 [4], 187 pages: ilus= trations; 20 cm

21.=09Paciok Rudolf, Giskana od Fyrcoka (Fyrcok część III i =IV) / Rudolf Paciok. =96 Żory : Miejski Ośrodek Kultury, cop. 199= 6. =96 248 pages: ilustrations; 20 cm

22.=09Paciok Rudolf, Pofyrcokowe skojarzynio czyli Fyrcok częś&#2= 63; 6 / Rudolf Paciok. =96 Chorz=F3w : =84Itatis=94, 2001. =96 284 pages: i= lustrations; 21 cm

23.=09Piegza Karol, Sękaci ludzie / Karol Piegza. =96 Ostrawa : Wydawn= ictwo Okręgowe, 1960. =96 109, [3] pages; 21 cm

24.=09Piegza Karol, Tam pod Kozubową : jabłonkowskie opowieś= ci ludowe / Karol Piegza ; [introduction, epilogue, glossary and vocabular= yDaniela Kadłubca}. =96 Ostrava : Profil, 1975. =96 134, [5] pages: il= ustrations; 21 cm

25.=09Probosz Jerzy, Wesele g=F3rali istebniańskich : widowisko region= alne w czterech odsłonach / Jerzy Probosz ; [ilustrationsJan Wała= ch]. =96 Cieszyn : Towarzystwo Miłośnik=F3w Regionu Istebnej, Jaw= orzynki, Koniakowa : =84Interfon=94, [1999]. =96 56 pages; ilustrations;21 = cm

26.=09Roztomili ludeczkowie ... : collection of stories rewarded in I Competition of Knowledge of the Dialect at Śląsk Cieszyński/ [r=edactor Maria Broda et al.]. =96 Skocz=F3w : Towarzystwo Miłośnik= =F3w Skoczowa, 1998. =96 32 pages: ilustrations;21 cm

27.=09Roztomili ludeczkowie ... : collection of stories rewarded in I I Competition of Knowledge of the Dialect at Śląsk Cieszyński /=[redaction J=F3zef Drabina, Witold Kożdoń, Robert Orawski]. =96 = Skocz=F3w : Towarzystwo Miłośnik=F3w Skoczowa, 1999. =96 40 pages=: ilustrations;21 cm

28.=09Roztomili ludeczkowie ... : collection of stories rewarded in III Competition of Knowledge of the Dialect at Śląsk Cieszyński /=[redaction Maria Broda et al.]. =96 Skocz=F3w: Towarzystwo Miłoś= nik=F3w Skoczowa, 2001. =96 40 pages: ilustrations; 21 cm

29.=09Rucki Jerzy, By uchronić od zapomnienia : zbi=F3r wspomnień= z młodości w gwarze zakątka istebniańskiego / Jerzy Ru= dzki. =96 [Cieszyn] : Macierz Ziemi Cieszyńskiej, [1998]. =96 218, [2]=pages: ilustrations ;24 cm

30.=09Rucki Jerzy, Rymy znad Czadeczki / Jerzy Rucki ; selection and prefac= e Edmund Rosner. =96 Cieszyn : Macierz Ziemi Cieszynskiej, 1985. =96 31 pages;17 cm

31.=09Steuer Feliks, Ostatni gwojźdźaurz / F. Res [nickname, name= of athor Feliks Steuer]. =96 Katowice : [lack of publisher], 1935 (Katowic= e : Księgarnia i Drukarnia Katolicka). =96 16 pages pages; 20 cm

32.=09Steuer Feliks, Z naszej źymjy ślunskej / F. Res [nickname].==96 Katowice : [lack of publisher], 1935 (Katowice : Drukarnia Katolicka).==96 [2], 19 pages; 20 cm

33.=09Strzałka Brunon, Godki i bojki śląskie / Brunon Strza&= #322;ka ; Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe. =96 Opole : Insty= tut Śląski, 1976. =96 245, [3] pages: errata ; 21 cm

34.=09Śmiełowski Kazimierz, Kleklimanki ; opowieści ludowe z= e Śląska Opolskiego / Kazimierz Śmiełowski ; Instytut &= #346;ląski w Opolu. =96 Katowice : Śląsk=94, 1967. =96 123, = [1] pages; 29 cm

35.=09Wadas J=F3zef, Ślonskie fanzolynie Furgoła / J=F3zef Wadas.==96 Chełm Śląski : Towarzystwo Miłośnik=F3w Ziemi= Pszczyńskiej, 2004. =96 98 pages, [4] colored boards ; 21 cm

36.=09Wadas J=F3zef, W chałupie u Szyml=F3w czyli Chełmskie fulan= ie Furgoła / J=F3zef Wadas. =96 [Katowice] : =84Kopi=94, 2000. =96 167= pages; 20 cm

37.=09Wawrosz Adam, Na śćmiywku /Adam Wawrosz. =96 Czeski Cieszyn=: SLA [Sekcja Literacko-Artystyczna], 1959. =96 105, [3] pages; 20 cm

38.=09Wawrosz Adam, Z naszej nolepy / Adam Wawrosz. =96 Ostrawa : Profil, 1= 970. =96 108, [1] pages; 20 cm

39.=09Zbi=F3r piosnk=F3w ludowych na G=F3rnym Śląsku z kolekcji R= ozalii Morciszek / elaborated and preface provided Bernard Szczech ; Bractw= o Myśli Bratniej Związku G=F3rnośląskiego. =96 Katowice=: Agencja Wydawnicza Łukasz Szczech, 2001. =96 27 pages 15 cm

40.=09Zogała Ludwik, Wspominki niypoprawnego malkontynta / Ludwik Zoga= ła. =96 Wyd. 2 (corrected and supplemented). =96 Hajduki Wielkie : Lud= wik Zogała, 2001. =96 84 pages: ilustrations; 21 cm

Chose items with notes

41.=09Dygacz Adolf, Pieśni ludowe Śląska Opolskiego / choose= and elaborated Adolf Dygacz, J=F3zef Ligęza. =96 Krak=F3w : Polskie W= ydawnictwo Muzyczne, 1954. =96 157, [2] pages: ilustrations, notes ; 24 cm

42.=09Dygacz Adolf, Pieśni ludowe miasta Katowic : źr=F3dła = i dokumentacja : [melodies and text] / Adolf Dygacz. =96 Katowice : Katowic= kie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1987. =96 511, [1] pages, [24] p= ages boards (mainly colored): notes, ilustrations ; 25 cm

43.=09Kobiela Ludwik, Gorejący skarb : widowisko śląskie w p= ięciu obrazach ze śpiewami i tańcami / Ludwik Kobiela ; musi= c elaboration of Jana Rykały. =96 Katowice : Śląski Zwi&#261= ;zek Teatr=F3w Ludowych, 1938. =96 148 pages; 19 cm. =96 (Biblioteka Scenic= zna Śląskiego Związku Teatr=F3w ludowych ; 1)

44.=09Ligoń Stanisław, Wesele na G=F3rnym Śląsku : wido= wisko ludowe w 4 obrazach, 5 odsłonach ze śpiewami i tańcami= / Stanisław Ligoń ; elaborated commonly with Al. Kubiczki i Bole= sława Wallek-Walewskiego. =96 Katowice : impression of Sekcji Teatr= =F3w Ludowych Towarzystwa Przyjaci=F3ł Teatru Polskiego, 1934. =96 110= , [2] pages, [9] colored boards : notes, ilustrations, (inclusive colored) = ; 24 cm

45.=09Lutosławski Witold, Tryptyk śląski na sopran i orkiest= rę symfoniczną : notes / Witold Lutosławski; folk text. =96 = Krak=F3w : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1953. =96 51 pages; 32 cm

46.=09Makula Marian, =84Pomsta=94 : libretto of musicall in silesian dialec= t, four acts inspired by =84Zemsty=94 Aleksandra Fredry music Katarzyna Gae= rtner / Marian Makula. =96 Ruda Śląska : =84Libellus=94, 1998. ==96 97 pages: notes, portraits ; 21 cm

47.=09Makula Marian, =84Zolyty=94 : libretto of musical in silesian dialect= inspired by =84Ożenku Mikołaja Gogola : phonetic spelling/ wrote= Marian Makula ; music Grzegorz Spyra ; rys. Marek Polański. =96 Chorz= =F3w : =84Itatis=94, 2001. =96 103 pages: ilustrations, notes ; 21 cm

48.=09Pańczyk =96Pozdziej Maria, Pośpiewomy po naszymu : wsp=F3&#= 322;czesny śpiewnik śląski / Maria Pańczyk-Pozdziej; Wo= jew=F3dzka Biblioteka Publiczna w Katowicach. =96 Katowice : WBP. =96 36 pages: notes, 1 portrait; 21 cm ; author of music: Grzegorz Spyra

Chose musical publications

49.=09Bayer=92y =96 Splecione ręce =96 Katowice : =84Kamerton=94, 1999= =2E =96 1 sound tape =96 includes ; 1. Splecione ręce. 2. Nasze ż= ycie. 3. Słodko żoneczka. 4. Ulica Jodłowa. 5. Nasz brzd&#26= 1;c. 6. Kawaler. 7. Frelka z Bawarii. 8. Nienormalna. 9. balanga. 10. Stary= zygor. 11. Och Basiu ! 12. Ola, Ola, la / texts B. Szula ; music Andrzej S= kaźnik ; vocal B. Szula, A. Skaźnik, K. Myalski

50.=09V [ piąty] przegląd piosenki dziecięcej =84Śl&#26= 1;skie śpiewanie=941998 =96 Piekary Śląskie, Silver -Ton, 19= 98. =96 1 sound tape =96 includes 11 folk songs perfomed by prize winners

51.=09Przysieczanki - Katowice : =84Wydawnictwo Muzyczne =84Accord=94, 2000= =2E =96 1 sound tape =96 includes: 1. Przed sieniom. 2. Drei weisse Birken.= 3. Żyto złote. 4. Z g=F3ry jedź. 5. Ma miła =96 my&#34= 7;liwy. 6. Kawaliry. 7. Du, du. 8. Wilkołak. 9. Hilda i Hans. 10. Karl= us. 11. Na przysieckim stawie. 12. Kiecki wecki. 12. Das F=F6rsterhaus. 14.= Opolskie dziołchy / folk texts and music; vocal =96 group

52.=09Szlagiery =84Gościńca Śląskiego=94 =96 Bytom : Pr= omus, 1997. =96 1 sound tape =96 includes: 1. Duszko ma / lirycs and musicM= arceli Trojan; vocal Lucjan Czerny. 2. Moplik / lirycs Krzysztof Hanke; mu= sic Grzegorz Spyra; vocal Kabaret =84Rak=94. 3. Najważniejsze jest ko= chanie / lirycs Maria Pańczyk; music Grzegorz Spyra; sings the group = =84Antyki=94. 4. Piwko, piweczko / Mirosław Jędrowski; vocal =84= Murckowskie Gwarki=94. 5. Kochany Śląsk / lirycs Mirosław Sz= ołtysek ; music Andrzej Skaźnik; vocal =84Duo Trapery=94. 6. Dyc= homy, dychomy / folk text and music,; vocal Duet Akordeonwy =84Dwa=94. 7. = Lyj te piwo / lirycs Marian Makula; music Grzegorz Spyra; vocal Kabaret = =84Rak=94. 8. Pośpiywejcie czasem w doma / lirycs Andrzej Potępa;= music Grzygorz Spyra; sings the group =84Antyki=94 9. Tandym to jest ko&#3= 22;o / text and music Mirosław Jędrowski; vocal =84Murckowskie G= warki=94. 10. Boluś i Boguś / lirycs Gerard Berkop;!music Andrzej Skaźnik; vocal =84Duo Trapery=94. 11 Niedzieliczka / = folk text and music,vocal Duet Akordeonowy =84Dwa=94. 12. Śląsko = biesiada / folk text and music,vocal: Romuś Piwny

53.=09Wr=F3ć do śląskiej ziemi =96 [Katowice] : =84Kamerton= =94, 1999. =96 1 sound tape includes:: 1. Emerytalne hopsa-sa. 2. Kochano n= aszo ołma.3. Opolskie dziołszki. 4. Nie wstydza się uczu&#26= 3;. 5. Acik w NATO. 6. Wszystko przez tyn BraX. 7. Hajducko polka. 8. Pieni= ondze szczynścia nie dajom. 9. M=F3j somsiod. 10. Ida do chaty. 11. Wr= =F3c do śląskiej ziemi. 12. Hej, moja ziemio / texts Mirosła= w Jędrowski ; music and arrangement Mirosław Jędrowski i Ste= fan Rylko ; vocal : Bożena Jędrowska, Mirosław Jędrowsk= i, Jolanta Krawczyk, Justyna Wiechoczek, Grażyna Poloczek

addinfo = 50 000 people declared using of the language during census at the polish area in 2002.. Official status: result of the Census 2002. Estimated number of speakers is about 4 milion people. Language is in use in culture living, shows, songs, poems, theatre, books, radio (20% on the air of Radio Piekary - Piekary Radio Station) the press, commonly, in everyday using, in social living

request_addition = ISO 639-2 only

2_code_suggestion =

3_code_suggestion = sil

submit_name = Związek Ludności Narodowości Śląskiej Union of People of Silesian Nationality

submit_email = [log in to unmask]; [log in to unmask]

submit_status = The organisation of Silesian National Minority