Print

Print


Off the top of my head, the text reads:

On the 8th of November the Standard ISO 638, which sets codes 
identifying languages, was changed by the suppression of the codes 
"mo" and "mole" assigned to the Moldovan language. Now in their place 
will be used only the Romanian language codes: "ro", "rum" and "ron". 
The decision was taken following the referral made by Bogdan 
Stăncescu, the developer who initiated the Romanian Wikipedia project. 
The linguist Marius Sala, vice-president of the Romanian Academy, 
welcomed the amendment of the standard.

> 8 noiembrie Standardul ISO 639, care stabileşte codurile de 
> identificare a limbilor, a fost modificat prin suprimarea codurilor 
> "mo" şi "mol" atribuite limbii moldoveneşti; de acum în locul 
> acestora se vor folosi numai codurile limbii române: ro, rum şi 
> ron. Decizia a fost luată în urma sesizării făcute de Bogdan 
> Stăncescu, iniţiatorul proiectului Wikipedia în limba română. 
> Lingvistul Marius Sala, vicepreşedinte al Academiei Române, a 
> salutat modificarea standardului.

Michael Everson * http://www.evertype.com