Print

Print


Hello Nate,

But I have a record with multiple 520 and has been converted without any 
error:

(Sorry the record content are in catalan)

Marc21 xml record:
<record>
  <leader>02125nam a2200553 a 4500</leader>
  <controlfield tag="001">.b11898860</controlfield>
  <controlfield tag="003">ES-BaCBU</controlfield>
  <controlfield tag="008">920526s1989  spca  ||   000 ||cat| 
</controlfield>
  <datafield tag="017" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">DL B. 16350-1989</subfield>
   <subfield code="a">DL SE. 356-2004</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="020" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">8478270043</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="035" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">8478270043</subfield>
   <subfield code="9">ES-BaCBU001</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="035" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">0207-15560</subfield>
   <subfield code="9">ES-BaCBU035</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="080" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">800.701</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="080" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">804.99-1:373.3</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="080" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">804.99-1:373</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="080" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">372.45</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="080" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">372.462</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">433.66(07) : 372.2</subfield>
   <subfield code="2">CDUcat</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="090" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">LB1574</subfield>
   <subfield code="b">.E57 1989</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="245" ind1="0" ind2="2">
   <subfield code="a">L&apos;Ensenyament de l&apos;ortografia /</subfield>
   <subfield code="c">Anna Camps ; Marta Milian ; Montserrat 
Bigas</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">Barcelona :</subfield>
   <subfield code="b">Graó,</subfield>
   <subfield code="c">1989</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">111 p. :</subfield>
   <subfield code="b">il.;</subfield>
   <subfield code="c">22 cm</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">Reimpressions: 2004, 2010</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="504" ind1=" " ind2=" ">
   <subfield code="a">Bibliografia p. 109-111</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="520" ind1="3" ind2=" ">
   <subfield code="a">Resum: 1. Consideracions prèvies</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="520" ind1="3" ind2=" ">
   <subfield code="a">Resum: 2. Breu esbós històric de la 
normalització del català</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="520" ind1="3" ind2=" ">
   <subfield code="a">Resum: 3. L&apos;ortografia i el sistema de la 
llengua</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="520" ind1="3" ind2=" ">
   <subfield code="a">Resum: 4. Aprendre i ensenyar ortografia</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="520" ind1="3" ind2=" ">
   <subfield code="a">Resum: 5. Proposta d&apos;activitats</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="520" ind1="3" ind2=" ">
   <subfield code="a">Resum: Reflexió sobre l&apos;ensenyament de 
l&apos;ortografia basada en la pràctica dels mestres, que en són 
autors, a nivells  diversos, i, en les aportacions de la psicologia en 
el camp de l&apos;aprenentatge i de l&apos;estudi dels processos 
d&apos;escriptura</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="0" ind2="4">
   <subfield code="a">Aprenentatge</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="0" ind2="4">
   <subfield code="a">Avaluació</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="0" ind2="4">
   <subfield code="a">Ensenyament</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="0" ind2="4">
   <subfield code="a">Llenguatge i llengües</subfield>
   <subfield code="x">Ortografia</subfield>
   <subfield code="x">Ensenyament</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="0" ind2="9">
   <subfield code="a">Català</subfield>
   <subfield code="2">thub</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="0" ind2="4">
   <subfield code="a">Català</subfield>
   <subfield code="x">Ensenyament primari</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="0" ind2="4">
   <subfield code="a">Català</subfield>
   <subfield code="x">Ortografia</subfield>
   <subfield code="x">Ensenyament primari</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="0" ind2="4">
   <subfield code="a">Català</subfield>
   <subfield code="x">Ortografia</subfield>
   <subfield code="x">Ensenyament</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="0" ind2="4">
   <subfield code="a">Escriptura</subfield>
   <subfield code="x">Ensenyament</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="0" ind2="4">
   <subfield code="a">Ortografia</subfield>
   <subfield code="x">Didàctica</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="0" ind2="4">
   <subfield code="a">Ortografia</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
   <subfield code="a">Bigas, Montserrat</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
   <subfield code="a">Camps, Anna</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
   <subfield code="a">Milian, Marta</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="830" ind1=" " ind2="3">
   <subfield code="a">El Llapis ;</subfield>
   <subfield code="v">5</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="830" ind1=" " ind2="3">
   <subfield code="a">Graó (Editorial Graó).</subfield>
   <subfield code="p">Didàctica de la llengua i de la literatura; 
</subfield>
   <subfield code="v">136</subfield>
  </datafield>
</record>Bibframe transformed:

  <bf:Work rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860">
    <rdf:type rdf:resource="http://bibframe.org/vocab/Text"/>
    <bf:authorizedAccessPoint>L'Ensenyament de 
l'ortografia</bf:authorizedAccessPoint>
    <bf:title>L'Ensenyament de l'ortografia</bf:title>
    <bf:workTitle 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860title105"/>
    <bf:title xml:lang="en-US-bf">Ensenyament de l'ortografia</bf:title>
    <bf:contributor 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860person107"/>
    <bf:contributor 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860person108"/>
    <bf:contributor 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860person109"/>
    <bf:note>Reimpressions: 2004, 2010</bf:note>
    <bf:language 
rdf:resource="http://id.loc.gov/vocabulary/languages/cat"/>
    <bf:subject 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860topic112"/>
    <bf:subject 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860topic113"/>
    <bf:subject 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860topic114"/>
    <bf:subject 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860topic115"/>
    <bf:subject 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860topic116"/>
    <bf:subject 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860topic117"/>
    <bf:subject 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860topic118"/>
    <bf:subject 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860topic119"/>
    <bf:subject 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860topic120"/>
    <bf:subject 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860topic121"/>
    <bf:subject 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860topic122"/>
    <bf:classificationUdc 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860classification123"/>
    <bf:classificationUdc 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860classification124"/>
    <bf:classificationUdc 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860classification125"/>
    <bf:classificationUdc 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860classification126"/>
    <bf:classificationUdc 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860classification127"/>
    <bf:classification 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860classification128"/>
    <bf:derivedFrom 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860.b11898860"/>
  </bf:Work>
  <bf:Instance 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860instance131">
    <bf:isbn10 rdf:resource="http://isbn.example.org/8478270043"/>
    <bf:isbn13 rdf:resource="http://isbn.example.org/9788478270040"/>
    <bf:title>L'Ensenyament de l'ortografia</bf:title>
    <bf:instanceTitle 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860title136"/>
    <bf:title xml:lang="en-US-bf">Ensenyament de l'ortografia</bf:title>
    <rdf:type rdf:resource="http://bibframe.org/vocab/Monograph"/>
    <bf:title>L'Ensenyament de l'ortografia</bf:title>
    <bf:instanceTitle 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860title140"/>
    <bf:title xml:lang="en-US-bf">Ensenyament de l'ortografia</bf:title>
    <bf:publication>
     <bf:Provider>
       <bf:providerName>
        <bf:Organization>
          <bf:label>Graó</bf:label>
        </bf:Organization>
       </bf:providerName>
       <bf:providerPlace>
        <bf:Place>
          <bf:label>Barcelona</bf:label>
        </bf:Place>
       </bf:providerPlace>
       <bf:providerDate>1989</bf:providerDate>
     </bf:Provider>
    </bf:publication>
    <bf:modeOfIssuance>monographic</bf:modeOfIssuance>
    <bf:titleStatement>L'Ensenyament de l'ortografia 
/</bf:titleStatement>
    <bf:responsibilityStatement>Anna Camps ; Marta Milian ; 
Montserrat Bigas</bf:responsibilityStatement>
    <bf:providerStatement>Barcelona Graó, 1989</bf:providerStatement>
    <bf:extent>111 p.</bf:extent>
    <bf:dimensions>22 cm</bf:dimensions>
    <bf:illustrationNote>il.;</bf:illustrationNote>
    <bf:note>Reimpressions: 2004, 2010</bf:note>
    <bf:note>Bibliografia p. 109-111</bf:note>
    <bf:supplementaryContentNote>Bibliografia p. 
109-111</bf:supplementaryContentNote>
    <bf:legalDeposit 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860identifier153"/>
    <bf:legalDeposit 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860identifier154"/>
    <bf:systemNumber 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860identifier155"/>
    <bf:systemNumber 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860identifier156"/>
    <bf:derivedFrom 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860.b11898860"/>
    <bf:instanceOf 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860"/>
  </bf:Instance>
  <bf:Annotation 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860annotation130">
    <bf:derivedFrom 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860.b11898860.marcxml.xml"/>
<bf:descriptionConvention>AACR2</bf:descriptionConvention>
    <bf:generationProcess>DLC 
transform-tool:2014-05-15-T17:00:00</bf:generationProcess>
    <bf:annotates 
rdf:resource="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860"/>
  </bf:Annotation>
<bf:Title rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860title105">
    <bf:titleValue>L'Ensenyament de l'ortografia /</bf:titleValue>
  </bf:Title>
  <bf:Person 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860person107">
    <bf:label>Bigas, Montserrat</bf:label>
    <bf:authorizedAccessPoint>Bigas, 
Montserrat</bf:authorizedAccessPoint>
    <bf:hasAuthority>
     <madsrdf:Authority>
       <madsrdf:authoritativeLabel>Bigas, 
Montserrat</madsrdf:authoritativeLabel>
     </madsrdf:Authority>
    </bf:hasAuthority>
  </bf:Person>
  <bf:Person 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860person108">
    <bf:label>Camps, Anna</bf:label>
    <bf:authorizedAccessPoint>Camps, Anna</bf:authorizedAccessPoint>
    <bf:hasAuthority>
     <madsrdf:Authority>
       <madsrdf:authoritativeLabel>Camps, 
Anna</madsrdf:authoritativeLabel>
     </madsrdf:Authority>
    </bf:hasAuthority>
  </bf:Person>
  <bf:Person 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860person109">
    <bf:label>Milian, Marta</bf:label>
    <bf:authorizedAccessPoint>Milian, Marta</bf:authorizedAccessPoint>
    <bf:hasAuthority>
     <madsrdf:Authority>
       <madsrdf:authoritativeLabel>Milian, 
Marta</madsrdf:authoritativeLabel>
     </madsrdf:Authority>
    </bf:hasAuthority>
  </bf:Person>
  <bf:Topic 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860topic112">
<bf:authorizedAccessPoint>Aprenentatge</bf:authorizedAccessPoint>
    <bf:label>Aprenentatge</bf:label>
    <bf:hasAuthority>
     <madsrdf:Authority>
       <rdf:type rdf:resource="http://www.loc.gov/mads/rdf/v1#Topic"/>
       <madsrdf:authoritativeLabel 
xml:lang="en">Aprenentatge</madsrdf:authoritativeLabel>
     </madsrdf:Authority>
    </bf:hasAuthority>
  </bf:Topic>
  <bf:Topic 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860topic113">
<bf:authorizedAccessPoint>Avaluació</bf:authorizedAccessPoint>
    <bf:label>Avaluació</bf:label>
    <bf:hasAuthority>
     <madsrdf:Authority>
       <rdf:type rdf:resource="http://www.loc.gov/mads/rdf/v1#Topic"/>
       <madsrdf:authoritativeLabel 
xml:lang="en">Avaluació</madsrdf:authoritativeLabel>
     </madsrdf:Authority>
    </bf:hasAuthority>
  </bf:Topic>
  <bf:Topic 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860topic114">
<bf:authorizedAccessPoint>Ensenyament</bf:authorizedAccessPoint>
    <bf:label>Ensenyament</bf:label>
    <bf:hasAuthority>
     <madsrdf:Authority>
       <rdf:type rdf:resource="http://www.loc.gov/mads/rdf/v1#Topic"/>
       <madsrdf:authoritativeLabel 
xml:lang="en">Ensenyament</madsrdf:authoritativeLabel>
     </madsrdf:Authority>
    </bf:hasAuthority>
  </bf:Topic>
  <bf:Topic 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860topic115">
    <bf:authorizedAccessPoint>Llenguatge i 
llengües--Ortografia--Ensenyament</bf:authorizedAccessPoint>
    <bf:label>Llenguatge i llengües--Ortografia--Ensenyament</bf:label>
    <bf:hasAuthority>
     <madsrdf:Authority>
       <rdf:type 
rdf:resource="http://www.loc.gov/mads/rdf/v1#ComplexSubject"/>
       <madsrdf:authoritativeLabel xml:lang="en">Llenguatge i 
llengües--Ortografia--Ensenyament</madsrdf:authoritativeLabel>
     </madsrdf:Authority>
    </bf:hasAuthority>
  </bf:Topic>
  <bf:Topic 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860topic116">
<bf:authorizedAccessPoint>Català</bf:authorizedAccessPoint>
    <bf:label>Català</bf:label>
    <bf:hasAuthority>
     <madsrdf:Authority>
       <rdf:type rdf:resource="http://www.loc.gov/mads/rdf/v1#Topic"/>
       <madsrdf:authoritativeLabel 
xml:lang="en">Català</madsrdf:authoritativeLabel>
     </madsrdf:Authority>
    </bf:hasAuthority>
  </bf:Topic>
  <bf:Topic 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860topic117">
    <bf:authorizedAccessPoint>Català--Ensenyament 
primari</bf:authorizedAccessPoint>
    <bf:label>Català--Ensenyament primari</bf:label>
    <bf:hasAuthority>
     <madsrdf:Authority>
       <rdf:type 
rdf:resource="http://www.loc.gov/mads/rdf/v1#ComplexSubject"/>
       <madsrdf:authoritativeLabel 
xml:lang="en">Català--Ensenyament primari</madsrdf:authoritativeLabel>
     </madsrdf:Authority>
    </bf:hasAuthority>
  </bf:Topic>
  <bf:Topic 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860topic118">
<bf:authorizedAccessPoint>Català--Ortografia--Ensenyament 
primari</bf:authorizedAccessPoint>
    <bf:label>Català--Ortografia--Ensenyament primari</bf:label>
    <bf:hasAuthority>
     <madsrdf:Authority>
       <rdf:type 
rdf:resource="http://www.loc.gov/mads/rdf/v1#ComplexSubject"/>
       <madsrdf:authoritativeLabel 
xml:lang="en">Català--Ortografia--Ensenyament 
primari</madsrdf:authoritativeLabel>
     </madsrdf:Authority>
    </bf:hasAuthority>
  </bf:Topic>
  <bf:Topic 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860topic119">
<bf:authorizedAccessPoint>Català--Ortografia--Ensenyament</bf:authorizedAccessPoint>
<bf:label>Català--Ortografia--Ensenyament</bf:label>
    <bf:hasAuthority>
     <madsrdf:Authority>
       <rdf:type 
rdf:resource="http://www.loc.gov/mads/rdf/v1#ComplexSubject"/>
       <madsrdf:authoritativeLabel 
xml:lang="en">Català--Ortografia--Ensenyament</madsrdf:authoritativeLabel>
     </madsrdf:Authority>
    </bf:hasAuthority>
  </bf:Topic>
  <bf:Topic 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860topic120">
<bf:authorizedAccessPoint>Escriptura--Ensenyament</bf:authorizedAccessPoint>
    <bf:label>Escriptura--Ensenyament</bf:label>
    <bf:hasAuthority>
     <madsrdf:Authority>
       <rdf:type 
rdf:resource="http://www.loc.gov/mads/rdf/v1#ComplexSubject"/>
       <madsrdf:authoritativeLabel 
xml:lang="en">Escriptura--Ensenyament</madsrdf:authoritativeLabel>
     </madsrdf:Authority>
    </bf:hasAuthority>
  </bf:Topic>
  <bf:Topic 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860topic121">
<bf:authorizedAccessPoint>Ortografia--Didàctica</bf:authorizedAccessPoint>
    <bf:label>Ortografia--Didàctica</bf:label>
    <bf:hasAuthority>
     <madsrdf:Authority>
       <rdf:type 
rdf:resource="http://www.loc.gov/mads/rdf/v1#ComplexSubject"/>
       <madsrdf:authoritativeLabel 
xml:lang="en">Ortografia--Didàctica</madsrdf:authoritativeLabel>
     </madsrdf:Authority>
    </bf:hasAuthority>
  </bf:Topic>
  <bf:Topic 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860topic122">
<bf:authorizedAccessPoint>Ortografia</bf:authorizedAccessPoint>
    <bf:label>Ortografia</bf:label>
    <bf:hasAuthority>
     <madsrdf:Authority>
       <rdf:type rdf:resource="http://www.loc.gov/mads/rdf/v1#Topic"/>
       <madsrdf:authoritativeLabel 
xml:lang="en">Ortografia</madsrdf:authoritativeLabel>
     </madsrdf:Authority>
    </bf:hasAuthority>
  </bf:Topic>
  <bf:Classification 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860classification123">
<bf:classificationNumber>800.701</bf:classificationNumber>
<bf:classificationScheme>classificationUdc</bf:classificationScheme>
  </bf:Classification>
  <bf:Classification 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860classification124">
<bf:classificationNumber>804.99-1:373.3</bf:classificationNumber>
<bf:classificationScheme>classificationUdc</bf:classificationScheme>
  </bf:Classification>
  <bf:Classification 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860classification125">
<bf:classificationNumber>804.99-1:373</bf:classificationNumber>
<bf:classificationScheme>classificationUdc</bf:classificationScheme>
  </bf:Classification>
  <bf:Classification 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860classification126">
<bf:classificationNumber>372.45</bf:classificationNumber>
<bf:classificationScheme>classificationUdc</bf:classificationScheme>
  </bf:Classification>
  <bf:Classification 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860classification127">
<bf:classificationNumber>372.462</bf:classificationNumber>
<bf:classificationScheme>classificationUdc</bf:classificationScheme>
  </bf:Classification>
  <bf:Classification 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860classification128">
<bf:classificationScheme>CDUcat</bf:classificationScheme>
    <bf:classificationNumber>433.66(07) : 372.2</bf:classificationNumber>
    <bf:label>433.66(07) : 372.2</bf:label>
  </bf:Classification>
  <bf:Title 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860title136">
    <bf:titleValue>L'Ensenyament de l'ortografia /</bf:titleValue>
  </bf:Title>
  <bf:Title 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860title140">
    <bf:titleValue>L'Ensenyament de l'ortografia /</bf:titleValue>
  </bf:Title>
  <bf:Identifier 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860identifier153">
    <bf:identifierValue>DL B. 16350-1989</bf:identifierValue>
<bf:identifierScheme>legalDeposit</bf:identifierScheme>
  </bf:Identifier>
  <bf:Identifier 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860identifier154">
    <bf:identifierValue>DL SE. 356-2004</bf:identifierValue>
<bf:identifierScheme>legalDeposit</bf:identifierScheme>
  </bf:Identifier>
  <bf:Identifier 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860identifier155">
<bf:identifierValue>8478270043</bf:identifierValue>
<bf:identifierScheme>systemNumber</bf:identifierScheme>
  </bf:Identifier>
  <bf:Identifier 
rdf:about="http://openccuc.cbuc.cat/resource.b11898860identifier156">
<bf:identifierValue>0207-15560</bf:identifierValue>
<bf:identifierScheme>systemNumber</bf:identifierScheme>
  </bf:Identifier>
Regards
Jordi Pallarès Llorens


On 12/01/2014 03:08 PM, Trail, Nate wrote:
>
> Hi Jordi,
>
> It looks like you have multiple 520s in a record, but the function 
> only wants to return one annotation. I’ll fix this in the next update.
>
> Thanks,
>
> Nate
>
> ==========================
>
> Nate Trail
>
> LS/TECH/NDMSO
>
> Library of Congress
>
> [log in to unmask]
>
> *From:*Bibliographic Framework Transition Initiative Forum 
> [mailto:[log in to unmask]] *On Behalf Of *Jordi Pallares
> *Sent:* Friday, November 28, 2014 9:59 AM
> *To:* [log in to unmask]
> *Subject:* [BIBFRAME] Error converting Records using bibframe conversor
>
> Hello,
>
> I'm newbie in the Bibframe and I try to convert some records from 
> Marc21 to test it.
>
> I use a file with 100.000 marc21 records to try the MARC to BIBFRAME 
> transformation tool and I download the source code from 
> https://github.com/lcnetdev/marc2bibframe
>
> I convert it using several files with 10.000 records on each to 
> increase the conversion speed and to get several bibframe records on a 
> file to check it.
>
> Some files works perfectly but with another I get this error:
>
> Error on line 324 of module.MBIB-2-BIBFRAME-Shared.xqy:
>  XPTY0004: A sequence of more than one item is not allowed as the 
> result of function
>  mbshared:generate-abstract-annotation()
>  at mbshared:generate-abstract-annotation() 
> (file:/home/jordi/LOD/bibs/bibframe/marc2bibframe-master/modules/module.MBIB-2-BIBFRAME-Shared.xqy#2202 
> <file:///%5C%5Chome%5Cjordi%5CLOD%5Cbibs%5Cbibframe%5Cmarc2bibframe-master%5Cmodules%5Cmodule.MBIB-2-BIBFRAME-Shared.xqy#2202>)
>  at bfdefault:generate-default-work() 
> (file:/home/jordi/LOD/bibs/bibframe/marc2bibframe-master/modules/module.MARCXMLBIB-2-BIBFRAME.xqy#82 
> <file:///%5C%5Chome%5Cjordi%5CLOD%5Cbibs%5Cbibframe%5Cmarc2bibframe-master%5Cmodules%5Cmodule.MARCXMLBIB-2-BIBFRAME.xqy#82>)
>  at marcbib2bibframe:marcbib2bibframe()
> Query processing failed: Run-time errors were reported
>
>
>
> Now I'm trying understand where is the problem (maybe the tag 520) but 
> i'm not sure about It.
>
> Please somebody can help me on it?
>
> Thanks in advance.
>
> Regards
> Jordi Pallarès Llorens
>
> -- 
>
> *Jordi Pallarès Llorens*
> Tècnic d'Aplicacions Bib. i Documentals
> Àrea de Biblioteques, Documentació i Informació - CBUC
> Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
>
> Gran Capità, 2 (Edifici Nexus) - 08034 Barcelona
> T. 93 567 9806 - F. 93 205 6979 - [log in to unmask] 
> <mailto:[log in to unmask]>
>
> www.csuc.cat <http://www.csuc.cat> - Twitter @CSUC_info - Facebook - 
> Linkedin
>
> Subscriu-te al butlletí (www.csuc.cat/butlleti 
> <http://www.csuc.cat/butlleti>)
>

-- 

*Jordi Pallarès Llorens*
Tècnic d'Aplicacions Bib. i Documentals
Àrea de Biblioteques, Documentació i Informació - CBUC
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

Gran Capità, 2 (Edifici Nexus) - 08034 Barcelona
T. 93 567 9806 - F. 93 205 6979 - [log in to unmask] 
<mailto:[log in to unmask]>

www.csuc.cat <http://www.csuc.cat> - Twitter @CSUC_info - Facebook - 
Linkedin

Subscriu-te al butlletí (www.csuc.cat/butlleti 
<http://www.csuc.cat/butlleti>)