Print

Print


Ana,
    Suggested agenda topic:
    The SACO part of BIBCO work, especially the length of time it
takes for subject proposals to wend their way through the process.

    IIIIII
     II       Marty Joachim
   UU II UU     Principal Cataloger
   UU II UU     Indiana University Libraries
   UU II UU     Bloomington, IN 47405
   UU II UU     [log in to unmask]
   UUUIIUUU     (812) 855-4263
     II       FAX (812) 855-7933
    IIIIII